Torstein Jenssen, Kåfjord lokallag

Lokallagsleder Torstein Jenssen var tilstede og fikk overrakt prisen på vegne av lokallaget. Han takket for prisen og lovte at Kåfjord Bondelag vil holde oppe trykket også fremover.

- Vi startet opp med nytt styre i 2015 og de fleste styremedlemmene våre er under 35 år. Denne anerkjennelsen betyr mye for oss og gjør at vi får lyst til å stå enda hardere på for et levende landbruk i Kåfjord og over hele landet, sa Jenssen.

Fremover vil Kåfjord Bondelag blant annet arrangere Åpen Gård og eget traktorkurs for kvinnelige bønder.

- Jeg er stolt av å kunne gi prisen til Kåfjord Bondelag som har hatt voldsomt vekst gjennom hele året og markert Bondelaget og landbruksnæringa positivt i sitt nærmiljø. Dette er Bondelaget på sitt beste, sa juryformann Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag.

Juryen har bestått av Arne Magnus Aasen (ordfører i Norges Bondelag), Kristin Ianssen (1. nestleder) og Astrid Solberg (organisasjonssjef).

Om vinneren av årets lokallag 2016 sier juryen følgende:

  • Vinneren er et lokallag som etter mange år preget av lite aktivitet, valgte et nytt styre for 2015, bestående av et flertall av driftige kvinner under 30 år.
  • Gjennom hele året har drifta av laget båret preg av kreativt og godt organisasjonsarbeid, god kontakt med samarbeidspartnere, politikere og kontaktnettverk.
  • Rekruttering har stått høyt i fokus, og lokallag har nesten doblet medlemstallet fra fjoråret.
  • Lokallaget har aktivt jobbet for å markere Bondelaget og landbruksnæringa positivt, både i egen kommune og regionalt. De har arrangert flere sosiale sammenkomster og Åpen Gård.  De har også vist stort personlig engasjement i skredsikringssaker.
  • Alt i alt har laget vært til stor inspirasjon for andre unge bønder og lokallag i fylket, og deres arbeid i Bondelaget har på flere måter bidratt til å gjøre en forskjell i hjemkommunen.