JUS: Økonomisk ansvar ved for seint innsendte regnskaper

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Har du takket ja til styreverv, så gjelder det alltid å følge med og ikke ta for gitt at andre ordner opp.

Illustrasjonsfoto: Erlend Hykkerud.- Dersom man sier ja til å sitte i et styre som har ansvaret for en virksomhet med regnskapsplikt og dermed plikter å sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret, da kan man bli personlig ansvarlig for pålagte gebyr om ikke virksomheten selv har penger til å dekke dette.

Det en skal merke seg her er at styrets medlemmer til slutt har et solidaransvar og dermed kan teoretisk sett i alle fall, ett av styremedlemmene bli sittende igjen med hele regninga aleine, skriver advokat Alfred Schøyen i artikkelen "Økonomisk ansvar ved for seint innsendte regnskaper."

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere