Illustrasjonsfoto: Erlend Hykkerud.- Dersom man sier ja til å sitte i et styre som har ansvaret for en virksomhet med regnskapsplikt og dermed plikter å sende årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret, da kan man bli personlig ansvarlig for pålagte gebyr om ikke virksomheten selv har penger til å dekke dette.

Det en skal merke seg her er at styrets medlemmer til slutt har et solidaransvar og dermed kan teoretisk sett i alle fall, ett av styremedlemmene bli sittende igjen med hele regninga aleine, skriver advokat Alfred Schøyen i artikkelen "Økonomisk ansvar ved for seint innsendte regnskaper."

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.