Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.Utgangspunktet er derfor at fradeling og salg av en eiendom som støter ned til et vassdrag eller sjø, også omfatter eiendomsretten ut i vassdraget eller sjøen skriver fagsjef og advokat Ole Jacob Helmen i artikkelen "Går eiendomsretten til fraskilt tomt ut i tilgrensende vassdrag?

Det finnes unntak; Det er hva partene må antas å ha ment med ordlyden i avtale og skylddelingsforretning som må legges til grunn for avgjørelsen, skriver Helmen med henvisning til en avgjørelse i Høyesterett. - Det stilles imidlertid strenge beviskrav for at det er avtalt noe annet enn hovedregelen, heter det.

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.

Alle artiklene "Jus i landbruket"