Illustrasjonsfoto: Arild Erlien.- Fra 1. januar 2008 ble det vedtatt at det ved næringsmessig utleie av fritidsboliger skal beregnes utgående merverdiavgift med lav sats, dvs. 8 %. Inngående avgift på driftskostnader, vedlikeholdskostnader, påkostninger og eventuelle nyoppføringer vil være fradragsberettiget med 25 %.

For at utleien skal anses som næringsmessig må utleien være av et visst omfang, den må være egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig framtid og den må drives for eiers egen regning og risiko skriver advokat Rune Rylandsholm i artikkelen "Moms på hytteutleie."

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.