Illustrasjonsfoto: Ida marie Ruud.Advokat Rune Rylandsholm i Norges Bondelag presiserer at det da er to vilkår som må være oppfylt: du må være åsetesberettiget (dvs. livsarving), og eiendommen må være overtatt på (dødsbo)skifte.

- Dette medfører at det ved ordinære eiendomsoverdragelser med foreldrene i live, utgjør dokument­avgiftsgrunnlaget 100 % av salgsvederlaget. Grunnlaget for dokumentavgift ved en slik eiendomsoverdragelse skal utgjøre 100 % av salgsverdien, Det skal ikke gjøres fradrag for gjeld eller andre heftelser som f. eks. kårforpliktelser. Dokumentavgift som betales i forbindelse med overdragelse av en fast nærings­eiendom, kan kreves fratrukket i arveavgift som følger av overdragelsen, skriver Rylandsholm i artikkelen "Dokumentavgift."

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.