JUS: Bruk av skogsbilveg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Det er vanskeleg sjå at naboen skal ha rett til å nytta vegen du har bygd utan at han kjøper seg inn i veganlegget.

Illustrasjonsfoto: Erlend Hytterud.I artikkelen "Vegrett", skriv advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag at prinsippet er at alle som nyttar vegen skal betala i høve til kor mykje dei nyttar den. Det same utgangspunktet gjeld dersom vegen skal utbetrast.

I artikkelen svarar Fykse å eit spørsmål frå eit Bondelagsmedlem som har bygd ny skogsbilveg, utan at naboen ville vere med på utbygginga. -No hevdar han at han kan disponera vegen fritt. Det er bom på vegen og eg har nøkkel. Naboen har tilbod om å låna nøkkel når han treng. Naboen meiner at han har rett til eigen nøkkel slik at han fritt kan nytta skogsbilvegen, heiter det.

- Prinsippet er at alle som nyttar vegen skal betala i høve til kor mykje dei nyttar den. Det same utgangspunktet gjeld dersom vegen skal utbetrast.

Ut i frå dette kan eg vanskeleg sjå at naboen skal ha rett til å nytta vegen du har bygd utan at han kjøper seg inn i veganlegget og tek del i vedlikehaldet av vegen, skriv Fykse.

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere