JUS: Betinget skattefritak ved ufrivillig salg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

I tilfeller hvor det fare for ekspropriasjon -at du blir tvunget til å selge, kan du kreve såkalt betinget skattefritak.

Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.- I tilfeller hvor det fare for ekspropriasjon, dvs. at du blir tvunget til å selge, kan du kreve såkalt betinget skattefritak. Ønsker du at hele vederlaget for tomta skal behandles etter reglene om betinget skattefritak, må du kreve betinget skattefritak overfor skattemyndighetene innen fristen for innlevering av selvangivelsen for det året du har solgt eiendommen.

- Du må kjøpe nytt landbruksområde for vederlaget du mottar fra kommunen for å falle inn under reglene om betinget skattefritak. Det er viktig at det du reinvesterer i har tilnærmet samme funksjon som det du har solgt, skriver advokat Rune Rylandsholm i artikkelen "Betinget skattefritak ved ufrivillig salg av tomteområde"

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.


 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere