Illustrasjonsfoto: Ida Marie Ruud.- I tilfeller hvor det fare for ekspropriasjon, dvs. at du blir tvunget til å selge, kan du kreve såkalt betinget skattefritak. Ønsker du at hele vederlaget for tomta skal behandles etter reglene om betinget skattefritak, må du kreve betinget skattefritak overfor skattemyndighetene innen fristen for innlevering av selvangivelsen for det året du har solgt eiendommen.

- Du må kjøpe nytt landbruksområde for vederlaget du mottar fra kommunen for å falle inn under reglene om betinget skattefritak. Det er viktig at det du reinvesterer i har tilnærmet samme funksjon som det du har solgt, skriver advokat Rune Rylandsholm i artikkelen "Betinget skattefritak ved ufrivillig salg av tomteområde"

Artikkelen er en del i serien "Jus i landbruket" som tidligere har stått på trykk i Bondebladet.