Juridisk samling med samarbeidende advokater

Av Marthe Haugdal,
 • Tips en venn om denne siden

Organisasjonssjefer og samarbeidende advokater møttes denne uken for faglig påfyll.


Den årlige juridiske samligen foregikk på Sundvollen i Buskerud. Foto: Arnstein Tveito

- Samlingen er et årlig og viktig møtepunkt med Bondelagets samarbeidende advokater og organisasjonssjefer, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag.

- Det er stadig behov for oppdateringer, lovmessig ved eksempelvis tomtefestesaken i Strasbourg, samt flere rettssaker som er avsagt siste år i høyesterett som Norges Bondelag har ansett som prinsippsaker. Eksempler på dette er Dovresaken som omhandler gjerdeplikt langs Dovrebanen, og Grindalensaken som er en forurensningssak, sier Helmen.

På programmet var:

 • Tomtefeste til Strasbourg; Sakens betydning juridisk og politisk, samt erfaringer med behandlingen av saken på dens kronglete vei gjennom rettsapparatet
   
 • Vannkraftutbygging og grunneiers posisjon i dag etter Kløvetveit- dommen i Høyesterett.
   
 • Høyesteretts dommer i prinsippsakene
  - Statens gjerdeplikt langs Dovrebanen og konsekvenser for andre strekninger.
  - Grunneiers ansvar for festers forurensing etter forurensingsloven i ”Grindalen”-saken og konsekvenser for andre bortfestere
   
 • Praktisk verdsetting av
  - Jord v/sivilagronom Per Boe Guren
  - Skog v/forstkandidat Halvor Svenkerud
  - Drøftelse av kalkulasjonsrentefot
   
 • Moms ved utleie av fast eiendom knyttet til landbruksnæringen.

 

Det var i alt 65 påmeldte til konferansen.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere