Juridisk samling med samarbeidende advokater

Av Marthe Haugdal,
 • Tips en venn om denne siden

Organisasjonssjefer og samarbeidende advokater møttes denne uken for faglig påfyll.


Den årlige juridiske samligen foregikk på Sundvollen i Buskerud. Foto: Arnstein Tveito

- Samlingen er et årlig og viktig møtepunkt med Bondelagets samarbeidende advokater og organisasjonssjefer, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag.

- Det er stadig behov for oppdateringer, lovmessig ved eksempelvis tomtefestesaken i Strasbourg, samt flere rettssaker som er avsagt siste år i høyesterett som Norges Bondelag har ansett som prinsippsaker. Eksempler på dette er Dovresaken som omhandler gjerdeplikt langs Dovrebanen, og Grindalensaken som er en forurensningssak, sier Helmen.

På programmet var:

 • Tomtefeste til Strasbourg; Sakens betydning juridisk og politisk, samt erfaringer med behandlingen av saken på dens kronglete vei gjennom rettsapparatet
   
 • Vannkraftutbygging og grunneiers posisjon i dag etter Kløvetveit- dommen i Høyesterett.
   
 • Høyesteretts dommer i prinsippsakene
  - Statens gjerdeplikt langs Dovrebanen og konsekvenser for andre strekninger.
  - Grunneiers ansvar for festers forurensing etter forurensingsloven i ”Grindalen”-saken og konsekvenser for andre bortfestere
   
 • Praktisk verdsetting av
  - Jord v/sivilagronom Per Boe Guren
  - Skog v/forstkandidat Halvor Svenkerud
  - Drøftelse av kalkulasjonsrentefot
   
 • Moms ved utleie av fast eiendom knyttet til landbruksnæringen.

 

Det var i alt 65 påmeldte til konferansen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere