Den årlige juridiske samligen foregikk på Sundvollen i Buskerud. Foto: Arnstein Tveito

- Samlingen er et årlig og viktig møtepunkt med Bondelagets samarbeidende advokater og organisasjonssjefer, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag.

- Det er stadig behov for oppdateringer, lovmessig ved eksempelvis tomtefestesaken i Strasbourg, samt flere rettssaker som er avsagt siste år i høyesterett som Norges Bondelag har ansett som prinsippsaker. Eksempler på dette er Dovresaken som omhandler gjerdeplikt langs Dovrebanen, og Grindalensaken som er en forurensningssak, sier Helmen.

På programmet var:

 • Tomtefeste til Strasbourg; Sakens betydning juridisk og politisk, samt erfaringer med behandlingen av saken på dens kronglete vei gjennom rettsapparatet
   
 • Vannkraftutbygging og grunneiers posisjon i dag etter Kløvetveit- dommen i Høyesterett.
   
 • Høyesteretts dommer i prinsippsakene
  - Statens gjerdeplikt langs Dovrebanen og konsekvenser for andre strekninger.
  - Grunneiers ansvar for festers forurensing etter forurensingsloven i ”Grindalen”-saken og konsekvenser for andre bortfestere
   
 • Praktisk verdsetting av
  - Jord v/sivilagronom Per Boe Guren
  - Skog v/forstkandidat Halvor Svenkerud
  - Drøftelse av kalkulasjonsrentefot
   
 • Moms ved utleie av fast eiendom knyttet til landbruksnæringen.

 

Det var i alt 65 påmeldte til konferansen.