Julehilsen fra Lars Petter Bartnes

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes, leder av Bondelaget og bonde

Å være en del av et fellesskap er viktig. Jeg tror det er spesielt viktig for oss bønder som jobber mye alene å ha gode naboer og kolleger.

Det er også viktig å ha en sterk fagorganisasjon når landbruket som helhet står under press.

Medlemstallet til Norges Bondelag har de siste årene vokst år for år og i desember rundet vi 63 000 medlemmer. Vi må tilbake til 1997 for å finne lignende tall. Det inspirer meg som leder - og som bonde - at så mange melder seg inn og dermed støtter opp om den jobben vi gjør for å videreføre og forsterke et bærekraftig landbruk over hele landet. Dette felleskapet mener jeg er viktigere enn noen gang, spesielt med tanke på at vi snart går inn i et valgår.  

Året som har gått har vært preget av at vi har en regjering som ønsker en helt annen retning for landbruket enn oss. Etter tre år ved makta ser vi avtrykkene av blåblå politikk enda tydeligere. Regjeringen prioriterer de store brukene på sentrale plasser i landet på bekostning av de små og mellomstore. Dette er ikke ei bærekraftig utvikling for norsk landbruk. Vi trenger – som vi alltid har gjort - mangfold av små, mellomstore og store bruk for å sikre norsk matproduksjon og levende bygder i hele Norge.

I august var styret i Norges Bondelag på tur til Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Der så og hørte vi hvordan regjeringens politikk påvirker fylkene ulikt. Vestlandsbonden sliter ekstra fordi rammevilkårene for driften har blitt vanskeligere. NIBIOs årlige oversikt over inntektsutviklingen i jordbruket bekrefter at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig. For meg er dette urovekkende. Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må det være politisk vilje til å tilrettelegge for et landbruk som rommer alle størrelser - uavhengig av hvor i landet gården ligger.

Før jul kom den varslede jordbruksmeldingen. Der fikk vi som forventet enda mer av det liberalistiske tankegodset som har kommet de tre siste årene. Med dette som bakteppe er det viktigere enn noen gang at vi står sammen som næring. Da kan vi – som vi også har gjort i år – vinne flere viktige kamper. Under årets jordbruksoppgjør klarte vi å bremse opp den ensrettingen som regjeringen så langt har stått for. Aldri har det vært viktigere å holde fast ved den norske modellen som sikrer importvern, markedsordninger og eiendomspolitikk.

Tilliten hos de vi produserer mat for, den norske forbrukeren, er høy.  Tilbakemeldingene i ulike undersøkelser viser at det er viktig for dem at vi bønder setter matsikkerhet høyt, og at vi hver eneste dag jobber for å produsere trygg, sunn og smakfull mat.

2017 blir et spennende år for landbruket. Valgresultatet i september vil ha stor betydning for hvilken retning norsk landbruk skal gå i de fire neste årene. Mitt ønske og mål er at vi skal få gjennomslag for våre syn der det tas avgjørelser som angår vår næring.

Jeg ønsker tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidsorganisasjoner ei riktig god jul og et godt nytt år, og ser fram til å jobbe videre sammen i 2017.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere