Det er også viktig å ha en sterk fagorganisasjon når landbruket som helhet står under press.

Medlemstallet til Norges Bondelag har de siste årene vokst år for år og i desember rundet vi 63 000 medlemmer. Vi må tilbake til 1997 for å finne lignende tall. Det inspirer meg som leder - og som bonde - at så mange melder seg inn og dermed støtter opp om den jobben vi gjør for å videreføre og forsterke et bærekraftig landbruk over hele landet. Dette felleskapet mener jeg er viktigere enn noen gang, spesielt med tanke på at vi snart går inn i et valgår.  

Året som har gått har vært preget av at vi har en regjering som ønsker en helt annen retning for landbruket enn oss. Etter tre år ved makta ser vi avtrykkene av blåblå politikk enda tydeligere. Regjeringen prioriterer de store brukene på sentrale plasser i landet på bekostning av de små og mellomstore. Dette er ikke ei bærekraftig utvikling for norsk landbruk. Vi trenger – som vi alltid har gjort - mangfold av små, mellomstore og store bruk for å sikre norsk matproduksjon og levende bygder i hele Norge.

I august var styret i Norges Bondelag på tur til Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Der så og hørte vi hvordan regjeringens politikk påvirker fylkene ulikt. Vestlandsbonden sliter ekstra fordi rammevilkårene for driften har blitt vanskeligere. NIBIOs årlige oversikt over inntektsutviklingen i jordbruket bekrefter at mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig. For meg er dette urovekkende. Skal vi produsere mer mat i Norge, må vi bruke jorda der den ligger. Da må det være politisk vilje til å tilrettelegge for et landbruk som rommer alle størrelser - uavhengig av hvor i landet gården ligger.

Før jul kom den varslede jordbruksmeldingen. Der fikk vi som forventet enda mer av det liberalistiske tankegodset som har kommet de tre siste årene. Med dette som bakteppe er det viktigere enn noen gang at vi står sammen som næring. Da kan vi – som vi også har gjort i år – vinne flere viktige kamper. Under årets jordbruksoppgjør klarte vi å bremse opp den ensrettingen som regjeringen så langt har stått for. Aldri har det vært viktigere å holde fast ved den norske modellen som sikrer importvern, markedsordninger og eiendomspolitikk.

Tilliten hos de vi produserer mat for, den norske forbrukeren, er høy.  Tilbakemeldingene i ulike undersøkelser viser at det er viktig for dem at vi bønder setter matsikkerhet høyt, og at vi hver eneste dag jobber for å produsere trygg, sunn og smakfull mat.

2017 blir et spennende år for landbruket. Valgresultatet i september vil ha stor betydning for hvilken retning norsk landbruk skal gå i de fire neste årene. Mitt ønske og mål er at vi skal få gjennomslag for våre syn der det tas avgjørelser som angår vår næring.

Jeg ønsker tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidsorganisasjoner ei riktig god jul og et godt nytt år, og ser fram til å jobbe videre sammen i 2017.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag