Når jeg ser tilbake på året tenker jeg at det har skjedd mye. Språkrådet kårer hvert år årets ord, og årets liste er interessant nok i seg selv. Likevel klarte jeg ikke la være å spekulere i hvordan vår liste ville sett ut, og mistenker at disse ordene hadde tronet høyt på toppen; dyrevelferd, melkekutt, grøntsatsing og klimaavtale. Dette er alle ord som det ligger mye bak.

I året som gikk ble det satt ytterligere fokus på dyrevelferd i næringen, og dyrevelferdsprogram er kommet på plass for mange dyreslag. Jeg vil berømme dere som går på jobb hver dag og står på for at dyra deres skal ha det godt. Jeg syns dere skal være stolte. Hvordan vi tar vare på dyra våre speiler på mange måter oss som næring, og har mye å si for andres holdning til både oss og det vi produserer. Kampen om kundene blir stadig tøffere, men vi ser at forbrukerne velger norsk når de står i butikken. Det skal vi sørge for at de gjør også i framtida.

 Når vi snakker om framtida, er det en annen ting jeg også vil nevne. I år valgte vi i jordbruket som en av de første næringene i landet å inngå en frivillig klimaavtale med regjeringen. Målet er en enda mer klimavennlig næring, og avtalen setter kursen for en grønn omstilling av norsk matproduksjon.

Etter nyttår er det en ny hverdag som møter oss, nå som flere fylkeslag slås sammen. Vi skal fortsette å bygge laget sammen som ett bondelag, det er det som gjør oss sterke. Hver og en av dere har en betydning for det vi klarer å oppnå.

Nå er det snart på tide å senke skuldrene og finne roen. Både i fjøset og i heimen. Ta godt vare på de rundt deg, både folk og dyr og lad batteriene til det nye året som kommer. Jeg vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Hilsen Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag