Jordnær karbonfangst

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august.

Det er Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, som har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi til seminaret Grønn Vekst.  På programmet står blant annet:

  • Utenriksminister Børge Brende (H): Grønn vekst på den globale dagsorden
  • Line Henriette Hjemdal (Krf): Hvordan kan den nye bio-økonomien løfte landbruket?
  • Kristin Halvorsen, Cicero: Grønn vekst fornyer klimapolitikken

Klimasmart jord- og skogbruk, med maksimalt opptak og låsing av karbon i materialer fra skogen og i jordsmonnet, er mer effektivt og billigere enn den skrinlagte CO2-rensingen fra Mongstad. –Vi må ta i bruk all jord og skog i Norge, og stanse omdisponering av matjord, sier Bartnes. – Det er ikke bare viktig for matsikkerheten, men er et effektivt miljøtiltak. Klimasmart landbruk er en av hovedoppgavene framover, og vi har som mål å være på fossilfri energiplattform innen 2030. For å nå målet satser vi mye på forskning innen ny agronomi, ny energi og ny teknologi, sier Bartnes.

-Vi må derfor satse på næringer med karbon som råstoff, slår Bartnes fast. – I dette bildet spiller skognæringa en hovedrolle, og det må satses på utvikling av ny industri og verdiskaping, samt bedre vilkår for gårdsskogbruket.

Det er i forbindelse med gårdbruker og tidligere landbruksminister Johan C. Løkens 70 års feiring at seminaret Grønn Vekst arrangeres 1. august kl 15 – 17. Seminaret og Elverumsopplevelser er i forkant av Festspillene på Elverum.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere