Jordnær karbonfangst

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august.

Det er Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, som har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi til seminaret Grønn Vekst.  På programmet står blant annet:

  • Utenriksminister Børge Brende (H): Grønn vekst på den globale dagsorden
  • Line Henriette Hjemdal (Krf): Hvordan kan den nye bio-økonomien løfte landbruket?
  • Kristin Halvorsen, Cicero: Grønn vekst fornyer klimapolitikken

Klimasmart jord- og skogbruk, med maksimalt opptak og låsing av karbon i materialer fra skogen og i jordsmonnet, er mer effektivt og billigere enn den skrinlagte CO2-rensingen fra Mongstad. –Vi må ta i bruk all jord og skog i Norge, og stanse omdisponering av matjord, sier Bartnes. – Det er ikke bare viktig for matsikkerheten, men er et effektivt miljøtiltak. Klimasmart landbruk er en av hovedoppgavene framover, og vi har som mål å være på fossilfri energiplattform innen 2030. For å nå målet satser vi mye på forskning innen ny agronomi, ny energi og ny teknologi, sier Bartnes.

-Vi må derfor satse på næringer med karbon som råstoff, slår Bartnes fast. – I dette bildet spiller skognæringa en hovedrolle, og det må satses på utvikling av ny industri og verdiskaping, samt bedre vilkår for gårdsskogbruket.

Det er i forbindelse med gårdbruker og tidligere landbruksminister Johan C. Løkens 70 års feiring at seminaret Grønn Vekst arrangeres 1. august kl 15 – 17. Seminaret og Elverumsopplevelser er i forkant av Festspillene på Elverum.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere