Jordnær karbonfangst

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Sats på næringer med karbon som råstoff, oppfordrer Lars Petter Bartnes når han innleder under seminaret ”Grønn Vekst” på Elverumsopplevelser 1. august.

Det er Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, som har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi til seminaret Grønn Vekst.  På programmet står blant annet:

  • Utenriksminister Børge Brende (H): Grønn vekst på den globale dagsorden
  • Line Henriette Hjemdal (Krf): Hvordan kan den nye bio-økonomien løfte landbruket?
  • Kristin Halvorsen, Cicero: Grønn vekst fornyer klimapolitikken

Klimasmart jord- og skogbruk, med maksimalt opptak og låsing av karbon i materialer fra skogen og i jordsmonnet, er mer effektivt og billigere enn den skrinlagte CO2-rensingen fra Mongstad. –Vi må ta i bruk all jord og skog i Norge, og stanse omdisponering av matjord, sier Bartnes. – Det er ikke bare viktig for matsikkerheten, men er et effektivt miljøtiltak. Klimasmart landbruk er en av hovedoppgavene framover, og vi har som mål å være på fossilfri energiplattform innen 2030. For å nå målet satser vi mye på forskning innen ny agronomi, ny energi og ny teknologi, sier Bartnes.

-Vi må derfor satse på næringer med karbon som råstoff, slår Bartnes fast. – I dette bildet spiller skognæringa en hovedrolle, og det må satses på utvikling av ny industri og verdiskaping, samt bedre vilkår for gårdsskogbruket.

Det er i forbindelse med gårdbruker og tidligere landbruksminister Johan C. Løkens 70 års feiring at seminaret Grønn Vekst arrangeres 1. august kl 15 – 17. Seminaret og Elverumsopplevelser er i forkant av Festspillene på Elverum.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere