Det er Johan C. Løken, gårdbruker, tidligere landbruksminister og stortingsmann, som har samlet topper innen politikk, skog og bioenergi til seminaret Grønn Vekst.  På programmet står blant annet:

  • Utenriksminister Børge Brende (H): Grønn vekst på den globale dagsorden
  • Line Henriette Hjemdal (Krf): Hvordan kan den nye bio-økonomien løfte landbruket?
  • Kristin Halvorsen, Cicero: Grønn vekst fornyer klimapolitikken

Klimasmart jord- og skogbruk, med maksimalt opptak og låsing av karbon i materialer fra skogen og i jordsmonnet, er mer effektivt og billigere enn den skrinlagte CO2-rensingen fra Mongstad. –Vi må ta i bruk all jord og skog i Norge, og stanse omdisponering av matjord, sier Bartnes. – Det er ikke bare viktig for matsikkerheten, men er et effektivt miljøtiltak. Klimasmart landbruk er en av hovedoppgavene framover, og vi har som mål å være på fossilfri energiplattform innen 2030. For å nå målet satser vi mye på forskning innen ny agronomi, ny energi og ny teknologi, sier Bartnes.

-Vi må derfor satse på næringer med karbon som råstoff, slår Bartnes fast. – I dette bildet spiller skognæringa en hovedrolle, og det må satses på utvikling av ny industri og verdiskaping, samt bedre vilkår for gårdsskogbruket.

Det er i forbindelse med gårdbruker og tidligere landbruksminister Johan C. Løkens 70 års feiring at seminaret Grønn Vekst arrangeres 1. august kl 15 – 17. Seminaret og Elverumsopplevelser er i forkant av Festspillene på Elverum.

Kontakt: Lars Petter Bartnes, tlf 900 84 576