Jordbruksoppgjøret: Regjeringa tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Regjeringa viser ikke vilje til å nå Stortingets målsetting om å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Merete Furuberg, leder i Bonde- og småbrukarlaget, Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag og Statens forhandlingsledar, departementsråd Leif Forsell.

– Regjeringa har i hele vinter vist til jordbruksoppgjøret når vi har bedt om en konkretisering av landbruksmeldinga. Det har skapt store forventninger om et taktskifte, sier Nils T. Bjørke, leder i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag til Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger.

Setter på bremsene

- Dette tilbudet betyr ikke et taktskifte – det er mer å betegne som å sette på bremsen. Det er enighet om at det viktigste virkemidlet for å sikre norsk matproduksjon over hele landet er inntekt. Dette vil ikke bidra til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet i dette tilbudet, understreker Bjørke.

Uvisst om det blir forhandlinger

Tilbudet er et krevende utgangspunkt. Bjørke vil derfor ikke nå ta stilling til om det blir forhandlinger eller ikke.


- Staten tilbyr en mulig inntektsøkning på 13.000 kroner per årsverk – det er mindre enn den forventede inntektsveksten til andre grupper på over 17.000 kroner. Lederen av Næringskomiteen har vært klar på at en kronemessig lik inntektsutvikling er å oppfatte som en inntektsgaranti. Dette tilbudet vil øke avstanden mellom landbruket og andre grupper.

- Vi har levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Så opplever vi at regjeringa ikke tar sin egen melding på alvor. Det er oppsiktsvekkende når det bare er én måned siden Stortinget behandlet meldinga, avslutter Nils T. Bjørke.
 

 

Statens tilbud

Pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet

Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV

For ytterligere kommentarer:
Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24
Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 48 12 37 89
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Korte fakta om statens tilbud og jordbrukets krav:

 

  • Statens tilbud er på 900 millioner kroner hvorav 230 millioner kroner går over budsjett og 330 millioner kroner tas ut på målpris. 275 millioner kroner av de 900 er midler til Landbrukets Utviklingsfond.
  • Totalrammen for jordbrukets krav omfatter målrettede tilskudd til ulike produksjoner og mulighet til å ta ut priser på produserte varer (målpriser). Totalt er kravet på 2,2 mrd. kroner.
  • Jordbrukets krav betyr økte inntektsmuligheter for bonden på om lag 33.000 kroner per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet.


Dette er jordbruksforhandlingene


I de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og landbrukets to organisasjoner blir det forhandlet om økte inntektsmuligheter. Det forhandles om:
- priser på hovedproduktene bøndene leverer
- betaling av fellesgoder gjennom tilskudd fra staten.

Hva maten skal koste i butikken, blir ikke bestemt i jordbruksforhandlingene, men påvirkes selvsagt av resultatet av prisøkningene i avtalen.

Faglagene i landbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverer et felles krav til staten, ved Landbruks- og matdepartementet.
Staten kom med sitt tilbud på overtid 9. mai.
De påfølgende forhandlingene skal være ferdig 16. mai.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere