Lørdag kveld møtes jordbruket og staten til nye forhandlingsmøter i årets jordbruksoppgjør. De tre hovedprioriteringene til jordbruket er inntekt, struktur og markedsbalansering. På disse områdene er det stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud, noe som danner et vanskelig utgangspunkt for forhandlingene. 

Jordbruket mottok statens tilbud til årets jordbruksoppgjør fredag 4. mai, og 6. mai varsla vi staten om at vi var klare for å gå i forhandlinger. Etter to dager med gjennomgang av prioriteringer og posisjoner for partene, starta de reelle forhandlingene fredag ettermiddag. 

I jordbrukspppgjøret møter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag staten til forhandlinger om en jordbruksavtale for det kommende året, på vegner av hele landbruket. Årets jordbruksforhandlinger skal være avslutta til 16. mai.