Jordbruksoppgjøret: - Ingen vilje til å følge Stortinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Forsell og Bartnes
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes mottar statens tilbud fra departementsråd Leif Forsell.

- Regjeringa viser ingen vilje til å følge opp Stortingets vedtatte landbrukspolitikk og svarer ikke på de største utfordringene i norsk landbruk, sier lederen i Norges Bondelag.

Fakta om tilbudet:
- Tilbudet har ei ramme på 410 millioner kroner.
- Inntektsvekst for landbruket på 2,25 prosent.
- Andre grupper har en inntektsvekst på 3,1 prosent i samme periode.

- For å øke den norske matproduksjonen må det lønne seg å bruke alle norske jordbruksarealer til matproduksjon. Regjeringa gir ikke et løft til de små og mellomstore brukene, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

I dag fikk han overlevert statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Statens tilbud kommer to uker etter at Stortinget vedtok en ny landbrukspolitikk.

Omkamp fra regjeringa

- Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene. Her tar regjeringa en omkamp på landbrukspolitikken Stortinget ikke ville vedta. Det provoserer meg, sier Bartnes.  

Stortinget har gitt regjeringa en klar bestilling om et mangfoldig landbruk, og å redusere inntektsgapet til andre grupper. Regjeringa svarer ikke på noen av oppgavene.

- Stortinget har fastsatt et mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, sier Bartnes.

- Regjeringa legger opp til at landbruket skal hente ut mer av inntektene i markedet, samtidig som de tar fra oss mulighetene til å sikre markedet for landbruksvarer. De gir med den ene handa og tar med den andre.

Vanskelig utgangspunkt

Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag klokka 10.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.

- Regjeringa skryter stadig vekk av hvor bra det går med norsk landbruk, men de er ikke villig til å satse på det. Tilbudet tar verken landbruket eller Stortinget på alvor, og det er et vanskelig utgangspunkt for forhandlinger, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere