Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd på markedsregulering

Publisert 16.05.2018
  • Tips en venn om denne siden

sauer

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått gjennomslag for flere virkemidler som vil bidra til å bedre markeds- og produksjonsbalansen for svin og sau.

Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Norge, og som gir bønder forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon. Et marked i balanse gir også mulighet for bonden til å hente ut mer inntekter i markedet.

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått regjeringa med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og sterkt medvirkende til at vi kunne inngå jordbruksavtale med staten i år.

Virkemiddel for balanse i svinemarkedet

God markedsbalanse er avgjørende for økonomien i svineproduksjonen og det må legges til rette for at de prisene som er avtalt i jordbruksforhandlingene kan tas ut.

Omfanget av engangspurker har økt over tid. Dette er purker som blir slakta etter at de har født ett kull med grisunger. Omfanget av engangspurker har økt over tid, og denne produksjonsformen fører til at tilførselen av smågris øker.

Partene er derfor enige om å utrede innstramminger for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjonen. Siden dette vil berøre selvstendig næringsutøvende, så skal det etableres nødvendige overgangsordninger.

Landbruksdirektoratet får utredningsoppgaven som skal være klar innen 1. september dette året, og aktuelle forskriftsendringer kan trå i kraft fra 1.januar 2019.

Virkemiddel for balanse i sauenæringa

Etter å ha hatt for lite sau- og lammekjøtt i markedet, er det nå overproduksjon av sau og lam.  Bondelaget gikk inn i forhandlingene med konkrete løsninger for å bedre markedsreguleringen, og har fått virkemidler til det gjennom forhandlingene.

Samla vil disse grepene kunne forsterke markedsbalanseringen og det er viktig for langsiktighet og økonomisk utvikling for sauebøndene.

Næringa har fått slått fast muligheten for å samordne seg for å regulere tilførselen av kjøtt til markedet, kjent som sauedugnad og svinedugnad.

Stopper investeringstilskudd

For 2019 vil det ikke gis investeringstilskudd til sauenæringa. Regjeringa har i flere år prioritert investeringsvirkemidler til nye og eksisterende sauefjøs, noe som har bidratt til å øke produksjonen av sau og lam i Norge. Både landbruket og Innovasjon Norge har i flere omganger advart mot dette, på grunn av situasjonen med overproduksjon, uten at regjeringa har tatt hensyn til det.

 

 

Relaterte lenker

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere