Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd på markedsregulering

Publisert 16.05.2018
  • Tips en venn om denne siden

sauer

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått gjennomslag for flere virkemidler som vil bidra til å bedre markeds- og produksjonsbalansen for svin og sau.

Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Norge, og som gir bønder forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon. Et marked i balanse gir også mulighet for bonden til å hente ut mer inntekter i markedet.

Gjennom jordbruksforhandlingene har jordbruket fått regjeringa med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og sterkt medvirkende til at vi kunne inngå jordbruksavtale med staten i år.

Virkemiddel for balanse i svinemarkedet

God markedsbalanse er avgjørende for økonomien i svineproduksjonen og det må legges til rette for at de prisene som er avtalt i jordbruksforhandlingene kan tas ut.

Omfanget av engangspurker har økt over tid. Dette er purker som blir slakta etter at de har født ett kull med grisunger. Omfanget av engangspurker har økt over tid, og denne produksjonsformen fører til at tilførselen av smågris øker.

Partene er derfor enige om å utrede innstramminger for å håndtere veksten i engangspurkeproduksjonen. Siden dette vil berøre selvstendig næringsutøvende, så skal det etableres nødvendige overgangsordninger.

Landbruksdirektoratet får utredningsoppgaven som skal være klar innen 1. september dette året, og aktuelle forskriftsendringer kan trå i kraft fra 1.januar 2019.

Virkemiddel for balanse i sauenæringa

Etter å ha hatt for lite sau- og lammekjøtt i markedet, er det nå overproduksjon av sau og lam.  Bondelaget gikk inn i forhandlingene med konkrete løsninger for å bedre markedsreguleringen, og har fått virkemidler til det gjennom forhandlingene.

Samla vil disse grepene kunne forsterke markedsbalanseringen og det er viktig for langsiktighet og økonomisk utvikling for sauebøndene.

Næringa har fått slått fast muligheten for å samordne seg for å regulere tilførselen av kjøtt til markedet, kjent som sauedugnad og svinedugnad.

Stopper investeringstilskudd

For 2019 vil det ikke gis investeringstilskudd til sauenæringa. Regjeringa har i flere år prioritert investeringsvirkemidler til nye og eksisterende sauefjøs, noe som har bidratt til å øke produksjonen av sau og lam i Norge. Både landbruket og Innovasjon Norge har i flere omganger advart mot dette, på grunn av situasjonen med overproduksjon, uten at regjeringa har tatt hensyn til det.

 

 

Relaterte lenker

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere