Jordbruksoppgjøret: Dette har vi oppnådd for små og mellomstore bruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Det er viktig for Norges Bondelag å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd flere tiltak for små og mellomstore bruk.

1. Nasjonalt tilskudd for små og mellomstore melkebruk

Jordbruket foreslo i vårt krav til årets jordbruksforhandlinger et helt nytt tilskudd for melkebruk med mellom 15 og 30 kyr. Dette tilskuddet har vi fått gjennomslag for i forhandlingene, med noen endringer. 

Det er satt av 146 millioner kroner til tilskuddet i jordbrukstavtalen. Har du flere enn 6 kyr får du 1400 kroner per dyr for de første 23 dyra, og deretter reduseres satsene med 1150 kroner per dyr til og med 50 kyr. 

2. Bunnfradraget urørt

Bunnfradraget er i dag på 6000 kroner, og det ble i statens tilbud foreslått økt til 8000 kroner. Denne endringa ble stoppa gjennom forhandlingene.

3. Styrking av bratt areal

Partene er enige om å styrke tilskuddene til bratt areal. Det blir satt av 30,1 millioner kroner over Regionalt miljøprogram til fordeling til bratt areal i alle fylker utenom Østfold, Akershus, Vestfold og Finnmark.

4. Nasjonalt setertilskudd

Partene er enige om å styrke satsinga på seterdrift over Regionale miljøprogram (RMP)

Det skal være et tilskudd på minimum 50 000 kr pr seter. Ordninga skal gjelde for produksjon av ku- eller geitemelk for egen foredling eller levert til meieri. Produksjonsperioden må være minst seks uker per sesong, og knytta til et historisk eller veletablert seteranlegg. Enkeltseter og fellesseter sidestilles ved tilskudds­utm­åling. Fylkene står fritt til å vurdere økte satser for seterdrift tilrettelagt for turisme i form av bevertning, formidling, overnattings- eller kulturtilbud.

Avsetninga til RMP økes med 8,3 mill. kroner til formålet i 2019.

5. Markeds- og produksjonsregulering viktig for landbruk i hele landet

Gjennom forhandlingene har jordbruket fått med regjeringa på å innføre virkemiddel for å balansere markedet for svin og sau. Dette er viktig for å opprettholde drift på sauebruk av ulik størrelse, noe som igjen er viktig for å bruke jord- og beiteressurser i distrikts-Norge til matproduksjon. Markedsregulering er en av de viktige ordningene som sikrer at vi kan ha landbruk i hele Norge, og som gir bønder forutsigbarhet og muligheten til å drive langsiktig matproduksjon. Virkemidlene jordbruket har fått innført for regulering av svineproduksjon, bidrar til dette.

Gode markedsregulerende tiltak gir også bedre muligheter for bonden til å hente ut inntekter i markedet. 

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere