Jordbruksforhandlingene har fortsatt hele lørdagen. Det har vært møter mellom jordbrukets forhandlere, og mellom jordbruket og staten.

Det er ventet at forhandlingene går gjennom helgen. Fristen for jordbruksforhandlingene er mandag 16. mai.