Jordbruksforhandlingane i sluttfasen

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Overlevering av jordbrukets krav
Det er no tre veker sidajordbrukets forhandlingsutval overleverte jordbrukets krav til staten ved departementsråd Leif Forsell. Forhandlingane skal etter planen vere avslutta i dag, onsdag 16. mai.

Årets jordbruksforhandlingar skal vere ferdige i dag, 16. mai. Forhandlingane pågår framleis, men er inne i sluttfasen.

Jordbrukets forhandlingsleiar har sete i møte med statens forhandlingsleiar store delar av kvelden i går og natt til i dag, for å komme fram til ei avklaring på årets jordbruksoppgjer. Onsdag morgon er det framleis uavklart. Årets jordbruksoppgjer skal etter planen avsluttast i løpet av dagen i dag, 16. mai. 

Det har no gått ni dagar sidan Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag varsla staten om at dei ville setje seg til forhandlingsbordet i årets jordbruksforhandlingar. Sidan då har det pågått forhandlingar mellom dei to partane. Dei viktigaste spørsmåla for jordbruket har vore storleik og finansering på ramme, struktur samt moglegheiter for marknadsregulering. 

Relaterte lenker

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere