Styret i Norges Bondelag godkjente jordbruksavtalen på styremøte i dag torsdag 19. mai.

Det følger av Hovedavtalen at de respektive faglagene skal godkjenne inngått avtale, og melde tilbake til staten før proposisjonen om oppgjøret fremmes for Stortinget. Fristen i år er 23. mai.

Årets jordbruksavtale gir blant annet en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Dette er 778 millioner kroner mer enn i statens tilbud.