Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Furuberg
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg varsla i dag statens forhandlingsleder at de vil sette seg til forhandlingsbordet.

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

- Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han understreker at det er stor avstand mellom jordbruket og statens løsninger, og et stort arbeid som ligger foran partene.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

-  Jordbrukets krav skisserer gode og framtidsretta løsninger for norsk landbruk. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa når vi setter oss til forhandlingsbordet i morgen, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Skal være ferdig til 16. mai

Jordbrukets forhandlingsutvalg som består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starter forhandlingene med staten tirsdag 8. mai kl. 12.00. Da bli det gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning. Forhandlingene skal være avslutta senest onsdag 16. mai.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere