Jordbruket starter jordbruksforhandlinger med staten

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bartnes og Furuberg
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg varsla i dag statens forhandlingsleder at de vil sette seg til forhandlingsbordet.

Jordbrukets forhandlingsutvalg varsla i ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2018.

- Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han understreker at det er stor avstand mellom jordbruket og statens løsninger, og et stort arbeid som ligger foran partene.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

-  Jordbrukets krav skisserer gode og framtidsretta løsninger for norsk landbruk. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa når vi setter oss til forhandlingsbordet i morgen, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Skal være ferdig til 16. mai

Jordbrukets forhandlingsutvalg som består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starter forhandlingene med staten tirsdag 8. mai kl. 12.00. Da bli det gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning. Forhandlingene skal være avslutta senest onsdag 16. mai.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere