- Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han understreker at det er stor avstand mellom jordbruket og statens løsninger, og et stort arbeid som ligger foran partene.

Forventer betydelig forhandlingsvilje

-  Jordbrukets krav skisserer gode og framtidsretta løsninger for norsk landbruk. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringa når vi setter oss til forhandlingsbordet i morgen, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Skal være ferdig til 16. mai

Jordbrukets forhandlingsutvalg som består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, starter forhandlingene med staten tirsdag 8. mai kl. 12.00. Da bli det gjennomgang av krav og tilbud for å klargjøre partenes posisjoner og om det finnes grunnlag for en avtaleløsning. Forhandlingene skal være avslutta senest onsdag 16. mai.