Jord- og skogbruksseminar under Arendalsuka

Publisert 11.07.2016
 • Tips en venn om denne siden

Programmet for seminaret er klart.

Bilder over (f.v): Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes - fagsjef i Zero, Kåre Gunnar Fløystad -adm.dir i Elkem, Helge Aasen - sjefsøkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik og styreleder i "Foods of Norway", Knut Røflo.

Hvert år arrangeres den politiske festivalen Arendalsuka på Sørlandet. Sammen med organisasjonene Norske Felleskjøp, Norges Skogeierforbund, Zero og Kvinner i Skogbruket står Norges Bondelag i år bak et eget arrangement. Seminaret, som holdes i kinosalen på Thon Hotel, har fått navnet: Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet.  

Det er mulig å melde seg på seminaret her. 

Jordbrukets og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet

12.00-16.00 19. august 2016

Sted: Kinosalen, Thon Hotell Arendal, Friergangen 1, 4836 Arendal

Program

Del 1: Hvordan bruke skogens ressurser best i klimakampen

Programledere: Operasanger Jens Olai Justvik og Mari Sand Austigard, Kvinner i Skogbruket

12.00 – 12.05    Åpning av seminaret ved Merete Larsmon, styreleder i Kvinner i Skogbruket

12.05 – 12.25    Hva vet vi om skogens klimabidrag og hvordan brukes skogens ressurser best i klimakampen? Fakta om skog og klima ved Audun Rosland, avd.dir i Miljødirektoratet

12.25 – 12.35    Alt som kan lages av olje, kan lages av tre ved Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero

12.35 – 12.45    Å bygge med tre, en fornyet ide? ved Forretningsutvikler Per-Inge Heen i Veidekke

12.45 – 12.55    Karbonnøytrale smelteverk – kan skogen bidra? ved adm. dir. Helge Aasen, Elkem

12.55 – 13.25    Debatt: Hvordan bidrar industrien til det grønne skiftet? Hva trengs av rammebetingelser? Forskjellige bruksområder for skogens ressurser. 

Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero er debattleder

 • Else-May Botten, Møre og Romsdal/Arbeiderpartiet, medlem i næringskomiteen
 • Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
 • Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
 • Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet
 • Erik Lahnstein, adm.dir i Norges Skogeierforbund
 • Merete Larsmoen, styreleder i Kvinner i Skogbruket

13.25 – 13.30    Oppsummering v/Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund

13.30 – 14.00    Mat og mingling

 

Del 2: Verdiskapingspotensialet i jord og skog og viljen til investeringer i ny industri

Ordstyrer og debattleder: Kåre Gunnar Fløystad, Zero

14.00 – 14.10    Verdiskapingspotensialet i jord og skog - Grønn verdiskaping. Jordbrukets bidrag i bioøkonomien ved Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke     

14.10 – 14.25    Uten velfungerende lokalsamfunn - ingen næringsutvikling og verdifordeling ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag     

14.25 – 14.40    Hav og skog som fôrressurser til økt matproduksjon på norske ressurser.  Muligheter gjennom utvikling og industrialisering ved Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway     

14.45 – 15.00    Er det vilje og risikokapital i Norge til å investere i det grønne skiftet?  Investeringer i dag og i framtida ved Elisabet Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1     

15.00 – 15.15    Bonden som langsiktig investor gjennom samvirke. Hva kan bonden og samvirket bidra med? Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri/Norske Felleskjøp

15.20 – 16.00    Debatt med paneldeltakere:

 • Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder i energi- og miljøkomiteen
 • Ingunn Foss, Vest-Agder/Høyre, medlem av næringskomiteen
 • Odd Omland, Vest-Agder/Arbeiderpartiet, medlem av næringskomiteen
 • Geir Pollestad, Rogaland/Senterpartiet, leder i næringskomiteen
 • Ola Hedstein, adm.dir Norsk Landbrukssamvirke
 • Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
 • Knut Røflo, styreleder i Foods of Norway og adm.dir i Felleskjøpet fôrutvikling
 • Elisabet Holvik, sjeføkonom Sparebank 1
 • Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri og Norske Felleskjøp

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere