Jord må brukes til matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole RanbergDet understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han onsdag deltok på Bærekraftkonferansen 2012, en konferanse der Yara og Bioenergigården sto sammen om søkelyset på mat, bioenergi og klima.

Bondelagsleder Bjørke viste til at vi har omdisponert en million dekar av den beste jorda siden krigen. - Vi blir to millioner flere mennesker i Norge innen 2040, vi veit at en milliard mennesker sulter i verden. da er det et riktig fokus at vi øker matproduksjonen i Norge, minst i takt med befolkningsøkningen, og øker den gjennom økt bruk av norske ressurser.

Utfordrende klima

Bjørke viste samtidig til at klima setter landbruket i Norge på stadig større utfordringer. - Årets kornavling ble katastrofalt dårlig. Importen av korn blir på 900.000 tonn, og egenproduksjonen av matkorn har falt fra vel 80 prosent til 10 prosent.

-Vedvarende regnvær med tett skydekke sommeren 2011, druknet avlinger og reduserte global innstråling med 10-15 prosent. Sommeren 2011 avslørte en omfattende sårbarhet overfor et klima som forskerne mener blir mer vanlig, pekte Bjørke på.

Energistrategi

Norges Bondelag har utarbeidet en egen energistrategi. I dag er landbruket netto leverandør av fornybar energi, og de 15 prosentene av varmeenergien landbruket sto bak i 2011 reddet kort og godt landet fra kollaps i energisystemet. Bondelagets ambisjon er 21,5 nye TWh innen 2020 (dagens vannkraftproduksjon er om lag 135 TWh) i form av:

  • Småkraft vann           10  TWh
  • Småkraft vind              0,5TWh
  • Ved                                4 TWh
  • Flis                                6 TWh
  • Biogass til drivstoff    1 TWh

Mulighetene

-Overgangen fra oljedrevet økonomi til bioøkonomi vil gi landbruket mange nye muligheter. Som forvaltere av fotosyntesen vil landbruket bli viktigere og viktigere, enten det gjelder matproduksjon, ny fornybar energi eller som forbrukere av karbon fra atmosfæren, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

I slutten av denne artikkelen finner du ALLE innledningene på konferansen

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere