Jord må brukes til matproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole RanbergDet understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han onsdag deltok på Bærekraftkonferansen 2012, en konferanse der Yara og Bioenergigården sto sammen om søkelyset på mat, bioenergi og klima.

Bondelagsleder Bjørke viste til at vi har omdisponert en million dekar av den beste jorda siden krigen. - Vi blir to millioner flere mennesker i Norge innen 2040, vi veit at en milliard mennesker sulter i verden. da er det et riktig fokus at vi øker matproduksjonen i Norge, minst i takt med befolkningsøkningen, og øker den gjennom økt bruk av norske ressurser.

Utfordrende klima

Bjørke viste samtidig til at klima setter landbruket i Norge på stadig større utfordringer. - Årets kornavling ble katastrofalt dårlig. Importen av korn blir på 900.000 tonn, og egenproduksjonen av matkorn har falt fra vel 80 prosent til 10 prosent.

-Vedvarende regnvær med tett skydekke sommeren 2011, druknet avlinger og reduserte global innstråling med 10-15 prosent. Sommeren 2011 avslørte en omfattende sårbarhet overfor et klima som forskerne mener blir mer vanlig, pekte Bjørke på.

Energistrategi

Norges Bondelag har utarbeidet en egen energistrategi. I dag er landbruket netto leverandør av fornybar energi, og de 15 prosentene av varmeenergien landbruket sto bak i 2011 reddet kort og godt landet fra kollaps i energisystemet. Bondelagets ambisjon er 21,5 nye TWh innen 2020 (dagens vannkraftproduksjon er om lag 135 TWh) i form av:

  • Småkraft vann           10  TWh
  • Småkraft vind              0,5TWh
  • Ved                                4 TWh
  • Flis                                6 TWh
  • Biogass til drivstoff    1 TWh

Mulighetene

-Overgangen fra oljedrevet økonomi til bioøkonomi vil gi landbruket mange nye muligheter. Som forvaltere av fotosyntesen vil landbruket bli viktigere og viktigere, enten det gjelder matproduksjon, ny fornybar energi eller som forbrukere av karbon fra atmosfæren, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

I slutten av denne artikkelen finner du ALLE innledningene på konferansen

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere