Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole RanbergDet understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han onsdag deltok på Bærekraftkonferansen 2012, en konferanse der Yara og Bioenergigården sto sammen om søkelyset på mat, bioenergi og klima.

Bondelagsleder Bjørke viste til at vi har omdisponert en million dekar av den beste jorda siden krigen. - Vi blir to millioner flere mennesker i Norge innen 2040, vi veit at en milliard mennesker sulter i verden. da er det et riktig fokus at vi øker matproduksjonen i Norge, minst i takt med befolkningsøkningen, og øker den gjennom økt bruk av norske ressurser.

Utfordrende klima

Bjørke viste samtidig til at klima setter landbruket i Norge på stadig større utfordringer. - Årets kornavling ble katastrofalt dårlig. Importen av korn blir på 900.000 tonn, og egenproduksjonen av matkorn har falt fra vel 80 prosent til 10 prosent.

-Vedvarende regnvær med tett skydekke sommeren 2011, druknet avlinger og reduserte global innstråling med 10-15 prosent. Sommeren 2011 avslørte en omfattende sårbarhet overfor et klima som forskerne mener blir mer vanlig, pekte Bjørke på.

Energistrategi

Norges Bondelag har utarbeidet en egen energistrategi. I dag er landbruket netto leverandør av fornybar energi, og de 15 prosentene av varmeenergien landbruket sto bak i 2011 reddet kort og godt landet fra kollaps i energisystemet. Bondelagets ambisjon er 21,5 nye TWh innen 2020 (dagens vannkraftproduksjon er om lag 135 TWh) i form av:

  • Småkraft vann           10  TWh
  • Småkraft vind              0,5TWh
  • Ved                                4 TWh
  • Flis                                6 TWh
  • Biogass til drivstoff    1 TWh

Mulighetene

-Overgangen fra oljedrevet økonomi til bioøkonomi vil gi landbruket mange nye muligheter. Som forvaltere av fotosyntesen vil landbruket bli viktigere og viktigere, enten det gjelder matproduksjon, ny fornybar energi eller som forbrukere av karbon fra atmosfæren, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

I slutten av denne artikkelen finner du ALLE innledningene på konferansen

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke