Jens godt fastklistra på traktoregg over hele Oppland

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Nå har Jens lagt det store egget - ingen mat uten bønder er slagordet som er klistra opp på rundballer.

Rundballer, eller traktoregg, over hele fylket er i disse dager dekorert med sinte fjes, skuffelser og slagord som reaksjon over tilbudet Staten ga i årets jordbruksforhandlinger.

Noen av traktoreggene har fått en mer profesjonell dekor i dag. Klistremerke med bilde av Jens Stoltenberg og påskriften "Nå har Jens lagt det store egget - ingen mat uten bønder" er klistret på. Blant annet møtte fylkesmann Kristin Hille Valla og Landbruksdirektør Anders Prestegarden et slikt traktoregg foran inngangen til Statens Hus i Lillehammer. Der møtte de også leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø og leder i Oppland Bonde- og småbrukarlag Terje Holen.

Bilder fra Oppland i dag:

Trond Ellingsbø og Terje Holen foran Statens Hus på Lillehammer.

I rundkjøringa på Vinstra.

I Strandgata på Gjøvik.

Nordre innkjøring til Lillehammer.

Langs gamle E6 (fungerende E6 nå) i Øyer.

På Lillehammer skysstasjon.

Ellers er traktoregg dekorert med Jens Stoltenberg også observert i Nord-Gudbrandsdalen, Otta-dalen og Valdres, og i flere andre fylker. Det blir fylt på med flere bilder etterhvert.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere