Ja takk til norsk mat

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Hver dag produserer norske bønder matvarer av høy kvalitet. Vi produserer mat i hele landet, med basis i norske ressurser. På det norske matfatet finnes: mat fra hele landet, med ulik smak, opprinnelse, historie og produksjonsmåte. Konkurransekraften til norsk mat må styrkes, og det må stimuleres til økt norsk produksjon der det er og blir markedspotensial.

Virkemidler som sikrer forutsigbarhet og bruk av arealer i hele landet må forsterkes. Ringvirkningene av landbruk er store. Det skapes verdier langt utover matfatet, og disse verdiene kommer fellesskapet til gode.

Vekst og forutsigbarhet

Gode og forutsigbare rammevilkår er viktig for å opprettholde matproduksjonen i Norge, både for dagens bønder og for framtidige generasjoner. Målet om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet står fast. I produksjoner med utfordrende markedssituasjon er det vanskelig å legge til rette for en vesentlig inntektsvekst før markedet kommer i balanse.

Et premiss for årets jordbruksavtale er å innføre nye verktøy i markedsbalansering i svin- og sauenæringa. Årsmøtet i Norges Bondelag vil understreke viktigheten av at verktøyene kommer raskt på plass. Produksjonen kan dermed planlegges bedre og gi flere bønder mulighet til å hente mer inntekt fra markedet.

Det er utfordringer med kvotepriser på melk. Det må arbeides for å redusere kostnader ved leie og kjøp av melkekvoter for å hindre at kapital går ut av næringa. For geitemelk må kvotetaket reduseres og det må tas hensyn til spredt struktur.

Pelsdyrnæringa er ei viktig næring. Årsmøtet i Norges Bondelag vil opprettholde den som distriktsnæring og renovatør i norsk matproduksjon.

Vilt til besvær

Inn- og utmark er grunnlaget for matproduksjon i hele landet. Bruken utfordres i dag av rovdyr og vilt. Det må legges til rette for effektiv forvaltning og uttak av rovdyr. Vedtatt politikk skal iverksettes og bestandsmålene etterleves både innenfor og utenfor sonene.

Norges Bondelags årsmøte ønsker ikke etablering av villsvin i norsk natur. Villsvin er en fremmed art med svært høy risiko som kan true produksjonen av norsk mat!

Vi krever også at hjortevilt og gås forvaltes på en slik måte at skader på inn- og utmark reduseres. 

Kunnskapsbaserte klimatiltak

Landbruket er en del av klimaløsninga. Årsmøtet i Norges Bondelag vil bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale klimaforpliktelser i tråd med Parisavtalen. Klimatiltak i landbruket må være kunnskapsbaserte og effektene må kunne måles, uten at det går utover landets matproduksjon.

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere