Ivaretar IKKE grunneiers økonomiske interesser

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Forslaget vil føre til en massiv økning i byråkratiet ved felling av vilt som gjør skade, samtidig som avstanden fra den som får skade på sin eiendom og besluttende myndighet øker.

Kortnebbgås, foto: Ove Magne Ribsskog.Dettte skriver Norges Bondelag om et forslag til forskrift om tiltak for å stanse eller avverge skade fra vilt som Miljødirektoratet har sendt ut.

Betydelige økonomiske konsekvenser

-Kravene til søknad og saksbehandling vil få betydelige økonomiske konsekvenser i form av arbeidstimer for søker og saksbehandlingstid hos miljømyndighetene. I tillegg kommer økonomisk tap knyttet til økte skader på avling og eiendom som følge av tiden som den økte saksbehandlingen vil ta, skriver Bondelaget.

-For landbruksnæringa er det først og fremst i vekstsesongen at problemer knyttet til skader fra vilt oppstår. Det er da viktig at ansvarlig myndighet har nærhet til den som får skader på avling eller eiendom, slik at tillatelse til felling kan avgjøres raskt, understreker Norges Bondelag i sitt høringsbrev.

Fra felling til søknad, fra kommune til fylkesmann

I den gjeldende forskriften kan den skadelidte hele året felle inntil 20 definerte arter uten særskilt tillatelse når disse gjør skade av vesentlig økonomisk betydning.

I forslaget til ny forskrift må det søkes om tillatelse for all skadefelling av vilt. Samtidig blir det foreslått å flytte forvaltningsansvaret for å gi tillatelse til felling av 22 arter fra kommunen til fylkesmannen.

Ingen søknadsplikt

Norges Bondelag krever på bakgrunn av forslaget at de 20 artene som skadelite i dag kan felle uten søknad IKKE omfattes av den omtalte søknadsplikten.

Bondelagets høringsbrev har også kommentarer til de enkelte paragrafene i forslaget.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere