Et fullsatt auditorium på Arendal videregående skole fikk høre sterke vitnemål om hva kontakt med dyr og gårdsdrift  kan bety for mennesker  som  av ulike  grunner har havna på sida av samfunnet. Det skjedde på frokostseminaret om Inn  på tunet, under Arendalsuka, i regi av Norges Bondelag IPT Norge SA og Fylkesmannen i Agder.

Landbruksminister og sjukepleier Olaug Bollestad etterlot ingen tvil om sitt engasjement for og tro på dette tjenestetilbudet.

- Vi må få fram mennesket bak diagnosen og her representerer gården og dyreholdet en unik arena, sa statsråden. Kjersti Toppe fra Stortingets helsekomite påpekte det samme.

Kjersti Jensen fra Årungen Utedrift og Frogn kommunes tiltakskonsulent, Sissel Hylland-Kaldestad presentere det opplegget Årungen tilbyr sammen med kommunen.

Det sterkeste inntrykket gav likevel Sjur Sæthre, mangeårig journalist i NRKs Ekko-redaksjon, som fortale om og lot tilhørerne få gjenhør med sin reportasje fra Meltvedt gård, fra i fjor, der han intervjua både bonden Vetle Øverland og brukerne, Tor, Vivian og Silje. Hele Ekko-programmet kan høres her. 

Fra v.: Sissel Hylland-Kaldestad, Frogn kommune Kjersti Jensen, Årungen utedrift Endre Stakkerud, IPT Norge SA Stein A. Ytterdahl, Fylkesmann i Agder. Foto: Amund Johnsrud

Arrangørene. Fra v.:  Norges Bondelag – Amund Johnsrud, Fylkesmannen i Agder – Heidi Marie Vige og Lisbeth Kismul, IPT Norge SA - Hege Lindstrøm. Hun er også leder  av IPT-utvalget i Norges Bondelag