Inviterer unge bønder med på fagtur

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker flere bønder med ”Inn på tunet”. Derfor inviteres unge bønder nå med til Finnmark.

Hanne og Hedda med villsauene til Olav Dikkanen i Nesseby i Finnmark. Foto: Stina Nordbak

Gjennom "Inn på tunet" (IPT) tilbyr bønder tilrettelagt skole- og arbeidstrening og andre velferdstilbud på sine gårdsbruk. Tjenestene er et samarbeid mellom bønder, barnehager, skoler og helse- og sosialsektoren. Eksempler på aktiviteter er stell av dyr og planter, skogsdrift og pleie av kulturlandskapet.

- Vi har veldig mange eksempler på at disse tjenestene har gitt gode resultater. Det kan dreie seg om ungdom som klarer å fullføre skolegangen til tross for at de sliter med det tradisjonelle undervisningsopplegget, eller folk som har klart å komme seg tilbake i arbeidslivet på denne måten, sier seniorrådgiver i Norges Bondelag, Amund Johnsrud.

Nå ønsker Bondelaget flere bønder med på laget. 7-9. april inviteres derfor unge- og kommende bønder med på en fagtur til Alta. Her får deltakerne lære mer om ”Inn på tunet” kombinert med opplevelser frå et Finnmark i påskestemning .

Større aktivitet og inntekt

Det er i dag om lag 1100 gårdsbruk som leverer IPT tjenester. Dette gir bøndene mulighet til å skape større aktivitet og næringsvirksomhet på egen gård, i tillegg til at det hjelper på inntektsgrunnlaget.

- Vi tror det er interessant for mange som skal inn i landbruket å se på nye muligheter for næring. Disse bøndene har ofte allsidig yrkes- og utdanningsbakgrunn som kan komme til anvendelse, sier Johnsrud.

- Fagturen vil gi god og relevant kunnskap for de som ønsker å starte opp med dette. Her møter de erfarne bønder som kan utveksle erfaringer fra ”Inn på tunet”.  Det gir også mulighet for å knytte kontakter innen offentlig forvaltning, som er kjøpere av disse tjenestene.  Også er det veldig sosialt.

Påmeldingsinformasjon

Tid/stad:             Søndag 7. til tysdag 9. april 2013, i Alta, Finnmark

Målgruppe:       Unge/komande  bønder (opp til ca. 35 år) som er i startfasen, eller kan tenke seg å starte opp med IPT.

Påmelding innan fredag 1. mars til amund.johnsrud@bondelaget.no

Gje e-posten tittelen: Påmelding til IPT-fagtur, og fyll ut navn, gateadresse, postadresse, e-post og mobilnummer.

Deltakaravgift er kr 900,-. Det inkluderer overnatting og måltider frå  7. april til morgonen 9. april. Deltakarane blir innlosjerte på Thon hotell Alta.

Avgifta vert fakturert deltakarane etter påmeldingsfristen. Fagturen har mottatt økonomisk støtte frå Bygdeutviklingsfondet.

Programmet startar søndag 7. april, tilpassa framkomst med fly frå Sør-Norge same dagen.  Det vil vare til utpå kvelden 8. april. Av praktiske årsaker legg vi opp til overnatting til 9. april før avreise.

I løpet av fagturen vil deltakarane vil møte erfarne IPT-tilbydarar på tre gardsbruk, samt representantar for offentleg forvaltning  og  ein kjøpar av IPT-tenester, frå Alta kommune.  Det blir orientert om Inn på tunet som næring og moglegheitene som ligg i den nasjonale godkjenningsordninga.

For dei som ønskjer det er det mogleg å kombinere fagturen med å delta på den påfølgjande landskonferansen om IPT, også den i Alta. Den vert arranger t av Fylkesmannen i Finnmark 9. og 10. april, på Rica Hotel Alta. Eiga påmelding til konferansen.

Program for fagturen

Kl

 

SØNDAG 7. APRIL

 

1438

Flyplassen, Alta

Fly fra Tromsø som korr. m/både Oslo og Bergen

 

1530

Thon hotell

Innsjekk og på hotellet, enkel servering, (pizza)

 

1615

 

 

 

1700

Thon hotell

 

 

 

Thon hotell

Velkommen og orientering om programmet.

Bondelaget og IPT: En del av det aktive landbruket v/Hege Ericsson, NBs IPT-utvalg

 

Erfaringer som kjøper

v/Leder for dagsenter-tjenesten og koordinator for demensteam, Alta kommune, Solbjørg Edvardsen

 

1800

Buss utenfor hotellet.

Avgang til Hykkerud gård

 

1815

 

 

2000

Hykkerud gård

Skole spesialpedagogiske tilbud tilrettelagt for multihandikap

 

Avreise frå Hykkerud til restaurant

 

2030

Alta sentrum

Alfa og omega restaurant, Middag

 

 

 

 

 

 

MANDAG 8. APRIL

 

0800

Hotellet

Frokost

 

0900

Hotellet

Orientering om dagens program.

IPT, en verden av muligheter v/Hege Ericson

 

1000

Buss fra hotell

Avgang til Myreng

 

1030

Myreng gård

Eldre innvandrere - arbeidstrening og språktrening

 

1230

 

1300

Myreng

Lett lunsj, laget av gruppa på Myreng

 

Avgang fra Myreng til Steinsvik

 

 

1330

 

1530

Steinsvik gård

Demente på gården

 

Avgang fra Steinsvik til Gargia fjellstue

 

1600

 

1630

 

1715

Gargia fjellstue

Ankomst Gargia, lett måltid

 

Orientering om fokusgårder, v/prosjektleder Lise Aanesen

 

Finansiering/rådgiving v/Rune Olsen, IN Finnmark

 

1830

Gargia

Godkjenningsordning for IPT v/Ove Arne Andreassen, Tine. KSL-revisor (IPT-del) og Amund Johnsrud, Norges Bondelag

 

1930

Gargia

Oppsummering/avrunding

 

 

Gargia

 

Damping(!) og middag

(Ta med badetøy og håndkle)

 

Retur til Thon hotell Alta for overnatting

 

 

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere