Inviterer til krisemøter om fôrsituasjonen

Publisert 04.07.2018
  • Tips en venn om denne siden

Tørre jorder

Flere steder på Østlandet arrangeres det krisemøter for bønder om tørke og den vanskelige fôrsituasjonen.

Den varme starten på sommeren på sommeren på Østlandet har ført til store problemer for både husdyrprodusenter og kornprodusenter. Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynte å slakte ned besetningene sine. 

Hedmark og Oppland: Samordningsmøte med myndighetene

- Vi får henvendelser fra bønder som er fortvilet og lurer på hva de skal gjøre. Vi håper selvsagt på en god andreslått og kanskje tredjeslått for noen, men vi ser at det kommer dårlig igjen der det er slått. Og værvarslet gir ikke noe håp om regn i nærmeste framtid, sier fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag.

Kristina Hegge, leder i Oppland BondelagNå har Bondelagene i Innlandet innkalt til et samordningsmøte med myndigheter og andre organisasjoner torsdag 5. juli.Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag har invitert inviterer Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og Strand Unikorn, til møte om situasjonen på Blæstad førstkommende torsdag kl 10.00. Målet med møtet er å sikre at alle tilgjengelige fôrressurser blir tatt vare på og at de kommer husdyrprodusenter til gode utover høsten.

Grovfôrmøter i Østfold og Akershus

Østfold Bondelag oppfordrer bøndene til å hjelpe hverandre så godt de kan. Spør naboen om å få sanke halm, og inngå avtale. Kornbonden har sjelden utstyr til berging av halm, så det må husdyrbonden regne med å ordne selv. 10. juli arrangerer Østfold Bondelag og Akershus Bondelag, Felleskjøpet, Tine og Nortura møter om grovfôrproduksjonen for husdyrprodusenter i de to fylkene. Det er møte på Kalnes videregående skole klokka 11.00 og på Grønt Fagsenter på Hvam klokka 19.00 tirsdag 10. juli. 

- Da vi ser at det for mange produsenter i år ligger an til å bli en krevende vekstsesong ønsker vi å invitere våre produsenter til faglig påfyll med råd og tips til hvordan man kan håndtere en situasjon med potensiell formangel, heter det i invitasjonen. 

Agder: Hastemøte hos fylkesmannen

Tørken og mangel på grovfôr på Agder utvikler seg til å bli svært omfattende. Veldig mange bønder er i en fortvila situasjon. Torsdag 05. juli blir det avholdt et møte hos Fylkesmannen hvor blant andre Landbruksdirektøren, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgiving, Fiskå Mølle, Tyr, Mattilsynet, Nortura og Bondelaget vil delta.
Hovedtema blir tilgang på erstatningsfôr til grovfôr, og informasjon ut til hver enkelt bonde.

Temamøter grovfôr i Buskerud, Vestfold og Telemark

Også i Buskerud, Vestfold og Telemark ligger det an til å bli en krevende jobb å sikre årets grovfôravling. 10.-12. juli arrangerer Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget temamøter om grovfôr i de tre fylkene. Foringsstrategi, slakteplan under de gjeldende forholdene, aktuelle tiltak på jordet og søknad om avlingsskade er tema for møtene. Her er møteplanen: 

Buskerud: 

Tirsdag 10. Juli kl. 19.00- Solhov Grendehus

Onsdag 11.Juli kl. 11.00 – Felleskjøpet Gol

Onsdag 11.Juli kl. 19.30 – Rødberg Hotell
 
Vestfold:

Onsdag 11. Juli kl. 19.00 – Nortura Tønsberg
 
Telemark:

Torsdag 12. Juli kl. 11.00 – Århus Gård Skien

Torsdag 12. Juli kl. 19.00 – Morgedal Hotell

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere