Inviterer ministrene til befaring

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv, rovdyr

Bondeorganisasjonene inviterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale til hastemøte og befaring på Gran i Hadeland for å se ulvens herjinger.

Avsenderne er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit. 

Befaringene vil bli gjennomført i beiteområdet der nær 100 sau har blitt tatt av ulv de siste dagene. Beitebrukere og personer fra det interkommunale fellingslaget vil vise ministrene rundt og deretter gjennomføre hastemøtet i et egnet møtelokale i nærheten.

Situasjonen er svært dramatisk for beitebrukerne, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra.

Håper på konstruktive samtaler

Styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, sier bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

-Det er viktig at de lokale fellingslagene får nødvendig støtte fra jegere i Statens naturoppsyn når ulv skal jaktes i sommermånedene, og at sentrale myndigheter sørger for at det skjer. Dette fordi det er vanskelig å jakte ulv uten sporsnø og der det er mye skog. Det er også viktig at fellingstillatelsen har lang nok varighet slik at vi slipper å stoppe jakten fordi tillatelsen utgår, sier Einar Frogner.

Mange utfordringer

En annen utfordring beitenæringen nå står overfor er at mange sauebønder holder sauene tilbake på innmarksbeite. Det gir i utfordringer både på grunn av plassmangel til sauene og at sauene spiser opp fôret som var ment for vinteren.

-Jeg håper Vidar Helgesen og Jon Georg Dale ser verdien av et slikt møte. Det vil være utrolig viktig for beitenæringen som lever med ulvens herjinger tett innpå seg, sier Einar Frogner og understreker viktigheten av god dialog mellom næring og myndigheter i en vanskelig situasjon.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere