Inviterer ministrene til befaring

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Ulv, rovdyr

Bondeorganisasjonene inviterer klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale til hastemøte og befaring på Gran i Hadeland for å se ulvens herjinger.

Avsenderne er Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit. 

Befaringene vil bli gjennomført i beiteområdet der nær 100 sau har blitt tatt av ulv de siste dagene. Beitebrukere og personer fra det interkommunale fellingslaget vil vise ministrene rundt og deretter gjennomføre hastemøtet i et egnet møtelokale i nærheten.

Situasjonen er svært dramatisk for beitebrukerne, spesielt i områdene Hurdal og Gran, der ulveangrepene har resultert i store lidelser for beitedyra.

Håper på konstruktive samtaler

Styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, Einar Frogner, sier bakgrunnen for møte er å gå igjennom flere praktiske sider som ulveangrepene fører med seg for beitenæringen.

-Det er viktig at de lokale fellingslagene får nødvendig støtte fra jegere i Statens naturoppsyn når ulv skal jaktes i sommermånedene, og at sentrale myndigheter sørger for at det skjer. Dette fordi det er vanskelig å jakte ulv uten sporsnø og der det er mye skog. Det er også viktig at fellingstillatelsen har lang nok varighet slik at vi slipper å stoppe jakten fordi tillatelsen utgår, sier Einar Frogner.

Mange utfordringer

En annen utfordring beitenæringen nå står overfor er at mange sauebønder holder sauene tilbake på innmarksbeite. Det gir i utfordringer både på grunn av plassmangel til sauene og at sauene spiser opp fôret som var ment for vinteren.

-Jeg håper Vidar Helgesen og Jon Georg Dale ser verdien av et slikt møte. Det vil være utrolig viktig for beitenæringen som lever med ulvens herjinger tett innpå seg, sier Einar Frogner og understreker viktigheten av god dialog mellom næring og myndigheter i en vanskelig situasjon.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere