- Investeringsevnen må styrkes

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- Investeringsevnen i melk og storfekjøtt må styrkes, sa Johan Kristian Daling da han hadde ordet under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag onsdag.

Nord-Trøndelag er på plass på årsmøtet på Lillehammer, her reprentert ved Borgny Kjølstad Grande, Johan Kristian Daling og Inger Hovde. (Foto: Marit Haugen)
Årsmøtet på Lillehammer samler utsendinger fra hele landet, og Nord-Trøndelag er på plass med en stor delegasjon. Johan Kristian Daling viste i sitt innlegg til at 28 referansebruk måler utviklingen i næringa og hvordan situasjonen er i de ulike produksjonene.

- Disse brukes i forbindelse med jordbruksoppgjøret, og det er viktig at disse gir et mest mulig riktig bilde av produksjonen, sa Daling.

Han viste eksempel på fire bruk, melk, storfekjøtt, egge og svin. Han hadde anslått investeringsbehovet i de ulike produksjonen, og viste til at dette var likt i disse fire produksjonen.

Daling pekte på at det er store forskjeller i gjeldsrenter og avskrivininger som ligger inne i referansebrukene. I referansebrukene har storfekjøtt og melk halvparten så store gjeldsrenter og avskrivninger som for brukene med egg og svin.

- Dette gir ikke et riktig bilde av investeringsevnen i de ulike produksjonene, sa han, og påpekte at dette gir store utslag når vi skal investere.

- Dette er grunnen til at vi har for lite storfekjøtt og mangel på melk. Investeringsevnen i storfekjøtt og melk må styrkes nå, og dette må styret ta tak i, sa Daling.

Anders Røflo tok opp spørsmålet om utflating av arealtilskuddet. Han påpekte at gjenomsnittsbonden får ikke fullt AK-tilskudd på jorda si, og at friske midler bør legges på areal over 250 dekar.

Han pekte på at slik tilskuddene er utformet i dag, gir dette ei urasjonell grovforhåndtering, spesielt i samdriftene.

- Den aktive bonde må få ei bedre inntektsutvikling, sa Røflo. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere