- Investeringsevnen må styrkes

Av Ove Magne Ribsskog,
  • Tips en venn om denne siden

- Investeringsevnen i melk og storfekjøtt må styrkes, sa Johan Kristian Daling da han hadde ordet under generaldebatten på årsmøtet i Norges Bondelag onsdag.

Nord-Trøndelag er på plass på årsmøtet på Lillehammer, her reprentert ved Borgny Kjølstad Grande, Johan Kristian Daling og Inger Hovde. (Foto: Marit Haugen)
Årsmøtet på Lillehammer samler utsendinger fra hele landet, og Nord-Trøndelag er på plass med en stor delegasjon. Johan Kristian Daling viste i sitt innlegg til at 28 referansebruk måler utviklingen i næringa og hvordan situasjonen er i de ulike produksjonene.

- Disse brukes i forbindelse med jordbruksoppgjøret, og det er viktig at disse gir et mest mulig riktig bilde av produksjonen, sa Daling.

Han viste eksempel på fire bruk, melk, storfekjøtt, egge og svin. Han hadde anslått investeringsbehovet i de ulike produksjonen, og viste til at dette var likt i disse fire produksjonen.

Daling pekte på at det er store forskjeller i gjeldsrenter og avskrivininger som ligger inne i referansebrukene. I referansebrukene har storfekjøtt og melk halvparten så store gjeldsrenter og avskrivninger som for brukene med egg og svin.

- Dette gir ikke et riktig bilde av investeringsevnen i de ulike produksjonene, sa han, og påpekte at dette gir store utslag når vi skal investere.

- Dette er grunnen til at vi har for lite storfekjøtt og mangel på melk. Investeringsevnen i storfekjøtt og melk må styrkes nå, og dette må styret ta tak i, sa Daling.

Anders Røflo tok opp spørsmålet om utflating av arealtilskuddet. Han påpekte at gjenomsnittsbonden får ikke fullt AK-tilskudd på jorda si, og at friske midler bør legges på areal over 250 dekar.

Han pekte på at slik tilskuddene er utformet i dag, gir dette ei urasjonell grovforhåndtering, spesielt i samdriftene.

- Den aktive bonde må få ei bedre inntektsutvikling, sa Røflo. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere