Nord-Trøndelag er på plass på årsmøtet på Lillehammer, her reprentert ved Borgny Kjølstad Grande, Johan Kristian Daling og Inger Hovde. (Foto: Marit Haugen)
Årsmøtet på Lillehammer samler utsendinger fra hele landet, og Nord-Trøndelag er på plass med en stor delegasjon. Johan Kristian Daling viste i sitt innlegg til at 28 referansebruk måler utviklingen i næringa og hvordan situasjonen er i de ulike produksjonene.

- Disse brukes i forbindelse med jordbruksoppgjøret, og det er viktig at disse gir et mest mulig riktig bilde av produksjonen, sa Daling.

Han viste eksempel på fire bruk, melk, storfekjøtt, egge og svin. Han hadde anslått investeringsbehovet i de ulike produksjonen, og viste til at dette var likt i disse fire produksjonen.

Daling pekte på at det er store forskjeller i gjeldsrenter og avskrivininger som ligger inne i referansebrukene. I referansebrukene har storfekjøtt og melk halvparten så store gjeldsrenter og avskrivninger som for brukene med egg og svin.

- Dette gir ikke et riktig bilde av investeringsevnen i de ulike produksjonene, sa han, og påpekte at dette gir store utslag når vi skal investere.

- Dette er grunnen til at vi har for lite storfekjøtt og mangel på melk. Investeringsevnen i storfekjøtt og melk må styrkes nå, og dette må styret ta tak i, sa Daling.

Anders Røflo tok opp spørsmålet om utflating av arealtilskuddet. Han påpekte at gjenomsnittsbonden får ikke fullt AK-tilskudd på jorda si, og at friske midler bør legges på areal over 250 dekar.

Han pekte på at slik tilskuddene er utformet i dag, gir dette ei urasjonell grovforhåndtering, spesielt i samdriftene.

- Den aktive bonde må få ei bedre inntektsutvikling, sa Røflo.