Internasjonal markering på "IKEA-jordet"

Publisert 16.10.2014
  • Tips en venn om denne siden

Sammen med flere organisasjoner fra inn- og utland markerte Norges Bondelag i dag viktigheten av å ta vare på matjorda.

Dersom den svenske møbelgiganten IKEA velger å legge sitt nye varehus på 70 dekar av den beste kornjorda i Norge, må maten som denne jorda gir erstattes et annet sted i verden. Det var budskapet da organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), De Jordløses Bevegelse fra Brasil (Movimento Sem Terra, MST), Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Natur og Ungdom (NU), Naturvernforbundet, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Spire  i dag inntok Delijordet i Akershus.

Jordet har vært gjenstand for debatt helt siden det ble klart at Vestby kommune ønsket å omregulere det til å huse IKEAs nye varehus. Selv om også regjeringen valgte å ofre matjorda har IKEA selv ikke offentliggjort om de kommer til å bygge eller ikke.

- Bygger vi ned et mål matjord her må vi ta et mål et annet sted i verden. Vi må ta ansvar for den lille matjorda vi har. Nå er det kun tre prosent igjen. Dersom Delijordet bygges ned vil IKEA bidra til å ødelegge muligheten for framtidige generasjoner  til å dyrke mat, sa 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Brita Skallerud

Nedbygging rammer bønder i andre land

Bevaring av norsk matjord og sammenhengen med situasjonen for jordløse bønder i Brasil var også tema for markeringen. Alternativet til å fore norske husdyr med vårt eget korn og gras er større import av blant annet soya. Storparten av dette dyrkes i dag i Brasil, og gir der en overutnyttelse av naturressursene, ødeleggelse av miljøet, jordkonsentrasjon og sosial urettferdighet.

- Det er viktig at et land skjønner at deres egen matproduksjon må være basert på deres egne ressurser. Denne markeringen er en bra måte å si ifra på, sa Oddivan da Silva fra Latin-Amerikagruppene.

Delijordet oktorber 2014

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere