Internasjonal markering på "IKEA-jordet"

Publisert 16.10.2014
  • Tips en venn om denne siden

Sammen med flere organisasjoner fra inn- og utland markerte Norges Bondelag i dag viktigheten av å ta vare på matjorda.

Dersom den svenske møbelgiganten IKEA velger å legge sitt nye varehus på 70 dekar av den beste kornjorda i Norge, må maten som denne jorda gir erstattes et annet sted i verden. Det var budskapet da organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), De Jordløses Bevegelse fra Brasil (Movimento Sem Terra, MST), Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Natur og Ungdom (NU), Naturvernforbundet, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Spire  i dag inntok Delijordet i Akershus.

Jordet har vært gjenstand for debatt helt siden det ble klart at Vestby kommune ønsket å omregulere det til å huse IKEAs nye varehus. Selv om også regjeringen valgte å ofre matjorda har IKEA selv ikke offentliggjort om de kommer til å bygge eller ikke.

- Bygger vi ned et mål matjord her må vi ta et mål et annet sted i verden. Vi må ta ansvar for den lille matjorda vi har. Nå er det kun tre prosent igjen. Dersom Delijordet bygges ned vil IKEA bidra til å ødelegge muligheten for framtidige generasjoner  til å dyrke mat, sa 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Brita Skallerud

Nedbygging rammer bønder i andre land

Bevaring av norsk matjord og sammenhengen med situasjonen for jordløse bønder i Brasil var også tema for markeringen. Alternativet til å fore norske husdyr med vårt eget korn og gras er større import av blant annet soya. Storparten av dette dyrkes i dag i Brasil, og gir der en overutnyttelse av naturressursene, ødeleggelse av miljøet, jordkonsentrasjon og sosial urettferdighet.

- Det er viktig at et land skjønner at deres egen matproduksjon må være basert på deres egne ressurser. Denne markeringen er en bra måte å si ifra på, sa Oddivan da Silva fra Latin-Amerikagruppene.

Delijordet oktorber 2014

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere