Dersom den svenske møbelgiganten IKEA velger å legge sitt nye varehus på 70 dekar av den beste kornjorda i Norge, må maten som denne jorda gir erstattes et annet sted i verden. Det var budskapet da organisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), De Jordløses Bevegelse fra Brasil (Movimento Sem Terra, MST), Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Natur og Ungdom (NU), Naturvernforbundet, Norges Bygdeungdomslag (NBU) og Spire  i dag inntok Delijordet i Akershus.

Jordet har vært gjenstand for debatt helt siden det ble klart at Vestby kommune ønsket å omregulere det til å huse IKEAs nye varehus. Selv om også regjeringen valgte å ofre matjorda har IKEA selv ikke offentliggjort om de kommer til å bygge eller ikke.

- Bygger vi ned et mål matjord her må vi ta et mål et annet sted i verden. Vi må ta ansvar for den lille matjorda vi har. Nå er det kun tre prosent igjen. Dersom Delijordet bygges ned vil IKEA bidra til å ødelegge muligheten for framtidige generasjoner  til å dyrke mat, sa 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Brita Skallerud

Nedbygging rammer bønder i andre land

Bevaring av norsk matjord og sammenhengen med situasjonen for jordløse bønder i Brasil var også tema for markeringen. Alternativet til å fore norske husdyr med vårt eget korn og gras er større import av blant annet soya. Storparten av dette dyrkes i dag i Brasil, og gir der en overutnyttelse av naturressursene, ødeleggelse av miljøet, jordkonsentrasjon og sosial urettferdighet.

- Det er viktig at et land skjønner at deres egen matproduksjon må være basert på deres egne ressurser. Denne markeringen er en bra måte å si ifra på, sa Oddivan da Silva fra Latin-Amerikagruppene.

Delijordet oktorber 2014