Inspirert av finsk generalforsamling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla vart inspirert av arbeidet med politiske dokument under generalforsamlinga i det finske bondelaget (MTK).

Hildegunn Gjengedal og Berit Hundåla midt i bildet. Foto Kari Salonen, Maaseudun Tulevaisuus- Organisasjonen vedtok tre politiske dokument som dei hadde jobba med i eit år. På årsmøtet hadde dei ei siste runde på dokumenta før endeleg vedtak. Inntrykket er at dette er ein god og inkluderande prosess for å vedta tunge dokument, seier nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla, som deltok som gjest på generalforsamlinga.

Maktforhold, politisk gjennomslag og organisasjonsendringar

Berit Hundåla sammen med lederen i MTK Juha Marttila. Foto: Hildegunn Gjengedal.

Dokumenta handla mellom anna om maktforholda i verdikjeda for mat, korleis få politisk gjennomslag, og om interne endringar i organisasjonen.  Rundt 500 delegatar deltok på møtet, som blir arrangert kvart 5.år. MTK har 154 000 bønder og skogeigarar som medlemmer.  Organisasjonen er delt i 371 lokale jordbrukslag og 103 lokale skogeigarlag. MTK eig også den nest største avisa i Finland. 

26 prosent av BNP i Finland

Jord- og skogsektoren står for 26% av BNP i Finland. 66% av det finske landarealet er skog og 9% landbruksareal. Av landbruksarealet er litt over halvparten kornareal, og nærare 30 % gras. Det er rundt 60 000 bruk i Finland. Snittbruket er på 370 mål jord og 500 mål skog. Gjennomsnittleg mjølkebruk er på 29 kyr.

Vil ha med russerne

Som gjester på generalforsamlinga deltok representantar frå bondelag i Norden, Baltikum og Russland.  Berit Hundåla nytta sjansen til å ha møte med presidenten i det russiske bondelaget Akkor for å rekruttere dei som medlemmer i World Farmers´ Organisation, der Hundåla er styremedlem frå Europa. Akkor er eit forholdsvis ungt bondelag som organiserer private familiebruk. Det er liten tradisjon for dette i Russland. Dei var også svært interessert i å lære om norsk og anna europeisk landbrukspolitikk.

- Russland verk interessert i å bli medlem. Eg har god tru på at dei blir med, seier Hundåla.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere