Inspirert av finsk generalforsamling

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Berit Hundåla vart inspirert av arbeidet med politiske dokument under generalforsamlinga i det finske bondelaget (MTK).

Hildegunn Gjengedal og Berit Hundåla midt i bildet. Foto Kari Salonen, Maaseudun Tulevaisuus- Organisasjonen vedtok tre politiske dokument som dei hadde jobba med i eit år. På årsmøtet hadde dei ei siste runde på dokumenta før endeleg vedtak. Inntrykket er at dette er ein god og inkluderande prosess for å vedta tunge dokument, seier nestleiar i Norges Bondelag, Berit Hundåla, som deltok som gjest på generalforsamlinga.

Maktforhold, politisk gjennomslag og organisasjonsendringar

Berit Hundåla sammen med lederen i MTK Juha Marttila. Foto: Hildegunn Gjengedal.

Dokumenta handla mellom anna om maktforholda i verdikjeda for mat, korleis få politisk gjennomslag, og om interne endringar i organisasjonen.  Rundt 500 delegatar deltok på møtet, som blir arrangert kvart 5.år. MTK har 154 000 bønder og skogeigarar som medlemmer.  Organisasjonen er delt i 371 lokale jordbrukslag og 103 lokale skogeigarlag. MTK eig også den nest største avisa i Finland. 

26 prosent av BNP i Finland

Jord- og skogsektoren står for 26% av BNP i Finland. 66% av det finske landarealet er skog og 9% landbruksareal. Av landbruksarealet er litt over halvparten kornareal, og nærare 30 % gras. Det er rundt 60 000 bruk i Finland. Snittbruket er på 370 mål jord og 500 mål skog. Gjennomsnittleg mjølkebruk er på 29 kyr.

Vil ha med russerne

Som gjester på generalforsamlinga deltok representantar frå bondelag i Norden, Baltikum og Russland.  Berit Hundåla nytta sjansen til å ha møte med presidenten i det russiske bondelaget Akkor for å rekruttere dei som medlemmer i World Farmers´ Organisation, der Hundåla er styremedlem frå Europa. Akkor er eit forholdsvis ungt bondelag som organiserer private familiebruk. Det er liten tradisjon for dette i Russland. Dei var også svært interessert i å lære om norsk og anna europeisk landbrukspolitikk.

- Russland verk interessert i å bli medlem. Eg har god tru på at dei blir med, seier Hundåla.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere