Inntektstall i feil retning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Dette går i feil retning i forhold til å løfte matproduksjonen, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om NILF-tallene.

Været ødelag avlinger på Østlandet, foto: Amund KindDa Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) la fram tall fra driftsgranskingene mandag, viste resultatet en inntektsnedgang i gjennomsnitt på 4700 kroner fra 2010 til 2011. Den viktigste årsaken til nedgangen, mener NILF er svikt i avlingene og høye kostnader. Driftsgranskingene bygger på regnskapstall fra 857 bruk over hele landet.

Vi trenger et løft i inntekt

- Tallene bekrefter at vi trenger et løft i inntekt. Vi brøyt forhandlingene i vår fordi tilbudet ikke ga det nødvendige løftet for å oppfylle målsettingeen i blant annet Landbruks- og matmeldinga. I tallene fra NILF har vi i tillegg fått med utslagene av dårlige avlinger og økte kostnader, og da er det ikke vanskelig å slå fast at dette går  feil retning, sier Bondelagsleder Bjørke og peker på at den negative inntektsutviklingen bekrefter også tallmaterialet som Budsjettnemnda la fram før jordbruksforhandlingene, der totalkalkylens registrerte regnskaper viste en inntektsnedgang i 2011 på 11.000 kroner per årsverk.

 

Lavt avlingsnivå, dårligere kvalitet og økte kostnader

- En del av forklaringen til de dårlige tallene ligger utvilsomt i det dårlige været, spesielt sør for Dovre som i sin tur ga utslag i lave avlingsnivå, dårligere kvalitet og i tillegg større kostnader knytta til innhøsting. Ikke bare ble kornavlingene dårlige, kvaliteten på grovfôret gjorde at bruken av kraftfôr  økte og med det også kostnadene ved produksjonen. Når mjølkeavdrotten går ned med 90 liter og fettprosenten blir langt dårligere, så understreker det de problemene bøndene har stått overfor gjennom året, sier Bjørke som betegner utviklingen for kornbøndene som dramatisk.

Ille for korn

-Kornbøndene har opplevd flere, dårlige år, og heller ikke neste år kan de forvente store endringer. Det tærer på kapitalen, både bedriftskapitalen og den menneskelige, understreker Bondelagslederen.

Utfordrende forhandlinger

-Tallene er en bekreftelse på at vårens jordbruksforhandlinger blir utfordrendende. For den enkelte bonde kan resultatet av forhandlingene være avgjørende for valget om å gå løs på en ny sesong - eller legge ned drifta på garden, sier Nils T. Bjørke som samtidig er glad for at investeringene har økt i sammenliknet med tidligere år. - Det viser at det er noen som har tru på ei framtid der målsettingen er å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen, sier han.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Dårlig lønnsomhetsutvikling for nord-norske gårdsbruk i 2011

Liten økning for landbruksnæringa i Trøndelag i 2011

Auka jordbruksinntekt for bøndene i Rogaland og Agder

Stagnasjon i inntekta til vestlandsbonden i 2011

Tilbakeslag for jordbruksinntektene på Østlandet i 2011

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere