Inntektstall i feil retning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Dette går i feil retning i forhold til å løfte matproduksjonen, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke om NILF-tallene.

Været ødelag avlinger på Østlandet, foto: Amund KindDa Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) la fram tall fra driftsgranskingene mandag, viste resultatet en inntektsnedgang i gjennomsnitt på 4700 kroner fra 2010 til 2011. Den viktigste årsaken til nedgangen, mener NILF er svikt i avlingene og høye kostnader. Driftsgranskingene bygger på regnskapstall fra 857 bruk over hele landet.

Vi trenger et løft i inntekt

- Tallene bekrefter at vi trenger et løft i inntekt. Vi brøyt forhandlingene i vår fordi tilbudet ikke ga det nødvendige løftet for å oppfylle målsettingeen i blant annet Landbruks- og matmeldinga. I tallene fra NILF har vi i tillegg fått med utslagene av dårlige avlinger og økte kostnader, og da er det ikke vanskelig å slå fast at dette går  feil retning, sier Bondelagsleder Bjørke og peker på at den negative inntektsutviklingen bekrefter også tallmaterialet som Budsjettnemnda la fram før jordbruksforhandlingene, der totalkalkylens registrerte regnskaper viste en inntektsnedgang i 2011 på 11.000 kroner per årsverk.

 

Lavt avlingsnivå, dårligere kvalitet og økte kostnader

- En del av forklaringen til de dårlige tallene ligger utvilsomt i det dårlige været, spesielt sør for Dovre som i sin tur ga utslag i lave avlingsnivå, dårligere kvalitet og i tillegg større kostnader knytta til innhøsting. Ikke bare ble kornavlingene dårlige, kvaliteten på grovfôret gjorde at bruken av kraftfôr  økte og med det også kostnadene ved produksjonen. Når mjølkeavdrotten går ned med 90 liter og fettprosenten blir langt dårligere, så understreker det de problemene bøndene har stått overfor gjennom året, sier Bjørke som betegner utviklingen for kornbøndene som dramatisk.

Ille for korn

-Kornbøndene har opplevd flere, dårlige år, og heller ikke neste år kan de forvente store endringer. Det tærer på kapitalen, både bedriftskapitalen og den menneskelige, understreker Bondelagslederen.

Utfordrende forhandlinger

-Tallene er en bekreftelse på at vårens jordbruksforhandlinger blir utfordrendende. For den enkelte bonde kan resultatet av forhandlingene være avgjørende for valget om å gå løs på en ny sesong - eller legge ned drifta på garden, sier Nils T. Bjørke som samtidig er glad for at investeringene har økt i sammenliknet med tidligere år. - Det viser at det er noen som har tru på ei framtid der målsettingen er å øke matproduksjonen i Norge i takt med befolkningsøkningen, sier han.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Dårlig lønnsomhetsutvikling for nord-norske gårdsbruk i 2011

Liten økning for landbruksnæringa i Trøndelag i 2011

Auka jordbruksinntekt for bøndene i Rogaland og Agder

Stagnasjon i inntekta til vestlandsbonden i 2011

Tilbakeslag for jordbruksinntektene på Østlandet i 2011

 

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere