Innspurt for jordbrukets krav

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Krav i jordbruksforhandlingene presenteres fredag.

Bondelagsleder leser NBS sitt dokument før jordbruksforhandlingene 2015.

I dag vekslet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krav til årets jordbruksforhandlinger. Fredag skal de levere et felles dokument til staten.

Gjennom de årlige jordbruksforhandlingene forhandler landbruket med staten ved landbruks- og matdepartementet om de økonomiske rammebetingelsene for næringa. Jordbruksforhandlingene betyr at vi kan samordne krav fra hele landbruket. Ulike interesser blir veid opp mot hverandre i et felles krav.

Grundig prosess

Det er Lars Petter Bartnes sitt første jordbruksoppgjør som bondelagsleder og forhandlingsleder for jordbruket.

- Det er spennende, men samtidig et stort ansvar å skulle lede jordbrukets forhandlingsutvalg gjennom forhandlingene og forhåpentligvis bli enige om en avtale, sier Bartnes.

Arbeidet med kravet fra jordbruket er en demokratisk prosess. Hele organisasjonen blir dratt inn og alle 400 innspill fra lokallagene blir tatt i betraktning. Norges Bondelag har 62 000 medlemmer.

- Vi har hatt ei god arbeidsøkt internt i Bondelaget for å komme fram til årets krav. Jeg er glad for at mange aktører har bidratt med innspill til vurderingene vi skal gjøre. Det gjør at vi får en grundig prosess for å veie ulike interesser opp mot hverandre, sier Bartnes.

Førstkommende fredag kl 10 leveres jordbrukets krav til departementsråden i LMD, direkte etterfulgt av pressekonferanse. Statens tilbud er ventet å komme tirsdag 5. mai, og forhandlingene skal være i havn 15. mai.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere