Innspurt for jordbrukets krav

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Krav i jordbruksforhandlingene presenteres fredag.

Bondelagsleder leser NBS sitt dokument før jordbruksforhandlingene 2015.

I dag vekslet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krav til årets jordbruksforhandlinger. Fredag skal de levere et felles dokument til staten.

Gjennom de årlige jordbruksforhandlingene forhandler landbruket med staten ved landbruks- og matdepartementet om de økonomiske rammebetingelsene for næringa. Jordbruksforhandlingene betyr at vi kan samordne krav fra hele landbruket. Ulike interesser blir veid opp mot hverandre i et felles krav.

Grundig prosess

Det er Lars Petter Bartnes sitt første jordbruksoppgjør som bondelagsleder og forhandlingsleder for jordbruket.

- Det er spennende, men samtidig et stort ansvar å skulle lede jordbrukets forhandlingsutvalg gjennom forhandlingene og forhåpentligvis bli enige om en avtale, sier Bartnes.

Arbeidet med kravet fra jordbruket er en demokratisk prosess. Hele organisasjonen blir dratt inn og alle 400 innspill fra lokallagene blir tatt i betraktning. Norges Bondelag har 62 000 medlemmer.

- Vi har hatt ei god arbeidsøkt internt i Bondelaget for å komme fram til årets krav. Jeg er glad for at mange aktører har bidratt med innspill til vurderingene vi skal gjøre. Det gjør at vi får en grundig prosess for å veie ulike interesser opp mot hverandre, sier Bartnes.

Førstkommende fredag kl 10 leveres jordbrukets krav til departementsråden i LMD, direkte etterfulgt av pressekonferanse. Statens tilbud er ventet å komme tirsdag 5. mai, og forhandlingene skal være i havn 15. mai.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere