Bondelagsleder leser NBS sitt dokument før jordbruksforhandlingene 2015.

I dag vekslet Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krav til årets jordbruksforhandlinger. Fredag skal de levere et felles dokument til staten.

Gjennom de årlige jordbruksforhandlingene forhandler landbruket med staten ved landbruks- og matdepartementet om de økonomiske rammebetingelsene for næringa. Jordbruksforhandlingene betyr at vi kan samordne krav fra hele landbruket. Ulike interesser blir veid opp mot hverandre i et felles krav.

Grundig prosess

Det er Lars Petter Bartnes sitt første jordbruksoppgjør som bondelagsleder og forhandlingsleder for jordbruket.

- Det er spennende, men samtidig et stort ansvar å skulle lede jordbrukets forhandlingsutvalg gjennom forhandlingene og forhåpentligvis bli enige om en avtale, sier Bartnes.

Arbeidet med kravet fra jordbruket er en demokratisk prosess. Hele organisasjonen blir dratt inn og alle 400 innspill fra lokallagene blir tatt i betraktning. Norges Bondelag har 62 000 medlemmer.

- Vi har hatt ei god arbeidsøkt internt i Bondelaget for å komme fram til årets krav. Jeg er glad for at mange aktører har bidratt med innspill til vurderingene vi skal gjøre. Det gjør at vi får en grundig prosess for å veie ulike interesser opp mot hverandre, sier Bartnes.

Førstkommende fredag kl 10 leveres jordbrukets krav til departementsråden i LMD, direkte etterfulgt av pressekonferanse. Statens tilbud er ventet å komme tirsdag 5. mai, og forhandlingene skal være i havn 15. mai.