Innspill til årets jordbruksforhandlinger

Publisert 12.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Fristen for fylkeslagene til å sende inn innspill er fredag, 14. mars. Norges Bondelag er opptatt av å ha hele organisasjonen i ryggen foran årets forhandlinger med Staten.

Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokal-og fylkeslag i arbeidet fram mot jordbruksoppgjøret og minner om fristen til fylkeslagene om å sende inn innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Fristen er fredag, 14. mars!

Høringsuttalelsene er et viktig grunnlag når prioriteringene for forhandlingene skal trekkes opp. Med den nye politiske situasjonen er det viktigere enn noensinne å ha organisasjonen i ryggen.

Den blåblå regjeringen ønsker å føre en annen politikk enn sine rødgrønne forgjengere. Her har de tydelig uttalt at de ønsker en kursendring. For noen vil endringene kunne oppfattes som positive, for andre negative, ja faktisk så negative at levebrødet kan stå i fare.

Så langt har Bondelaget fått inn 30 innspill fra ulike organisasjoner. Innspillene er varierte, naturlig nok er det ulike ting som løftes fram, men gjennomgående er det et behov for å øke lønnsomheten i næringa, og behov for gode og stabile rammevilkår.

Det er viktig for Bondelaget å vite hva organisasjonen mener om politisk kurs framover og prioriteringer i årets forhandlinger, hvor kravet leveres 25. april.

Mer om jordbruksforhandlingene kan du lese her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere