Innspill til årets jordbruksforhandlinger

Publisert 12.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Fristen for fylkeslagene til å sende inn innspill er fredag, 14. mars. Norges Bondelag er opptatt av å ha hele organisasjonen i ryggen foran årets forhandlinger med Staten.

Norges Bondelag legger stor vekt på uttalelser fra lokal-og fylkeslag i arbeidet fram mot jordbruksoppgjøret og minner om fristen til fylkeslagene om å sende inn innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Fristen er fredag, 14. mars!

Høringsuttalelsene er et viktig grunnlag når prioriteringene for forhandlingene skal trekkes opp. Med den nye politiske situasjonen er det viktigere enn noensinne å ha organisasjonen i ryggen.

Den blåblå regjeringen ønsker å føre en annen politikk enn sine rødgrønne forgjengere. Her har de tydelig uttalt at de ønsker en kursendring. For noen vil endringene kunne oppfattes som positive, for andre negative, ja faktisk så negative at levebrødet kan stå i fare.

Så langt har Bondelaget fått inn 30 innspill fra ulike organisasjoner. Innspillene er varierte, naturlig nok er det ulike ting som løftes fram, men gjennomgående er det et behov for å øke lønnsomheten i næringa, og behov for gode og stabile rammevilkår.

Det er viktig for Bondelaget å vite hva organisasjonen mener om politisk kurs framover og prioriteringer i årets forhandlinger, hvor kravet leveres 25. april.

Mer om jordbruksforhandlingene kan du lese her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere