Innfører lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

melkekartonger

En enstemmig næringskomite på Stortinget mener regjeringa må legge fram forslag til en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. – Gledelig og på høy tid, mener Bondelaget.

En enstemmig næringskomite på Stortinget ber regjeringa legge fram en lov om god handelsskikk med et uavhengig tilsynsorgan. Loven skal tre i kraft i løpet av 2019. Bondelaget mener vedtaket er svært gledelig for både bonde og forbruker.

- Gledelig og på høy tid at vi får en lov om god handelsskikk og et eget uavhengig tilsynsorgan. Dette vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Komiteen innstiller på at loven skal utformes i tråd med Hjelmeng-utvalgets utredning av lov om god handelsskikk fra 2013. Det har vært en diskusjon om tilsynsorganet bør legges til Konkurransetilsynet eller opprettes som et eget uavhengig organ.

- Hjelmengutvalget konkluderer med at tilsynsorganet som overser at lov om god handelsskikk følges opp bør være uavhengig, ikke inngå som en del av Konkurransetilsynets portefølje. Dette forventer jeg at regjeringa følger opp når de kommer tilbake til Stortinget, sier Bartnes.

I tillegg ber næringskomiteen om at utredning av flere tiltak for å bedre maktbalanse i matmarkedet. Bondelaget mener at en lov om god handelsskikk kun kan være starten og at mye arbeid gjenstår.

- Jeg vil advare mot å tro at jobben er over og er glad for at Stortinget ber regjeringa se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt, sier Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene i 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Endringer i påmelding til Åpen Gård 2020

På grunn av koronaviruset og usikkerheten rundt den videre utviklingen av utbruddet, mener Norges Bondelag det ikke er tilrådelig å gjennomføre Åpen Gård-arrangement på denne siden av sommeren.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere