Denne utfordringa har IPT-utvalget i Norges Bondelag grepet fatt i, og i forrige uke var skolefolk, IPT-tilbydere og andre ressurspersoner invitert til et arbeidsverksted for å starte opp arbeidet med å lage ei digital opplæringspakke innenfor IPT. Målgruppa er elever på videregående skole, studieretning naturbruk, men materiellet må også være tilgjengelig for og kunne brukes av andre, for eksempel voksne som tar landbruksutdanning.

Senter for livslang læring (SELL), ved Høgskolen i Innlandet var invitert med til å lede prosessen i arbeidsverkstedet, og Mette Villand Reichelt derfra dro deltakerne gjennom plenumsdiskusjoner og gruppearbeid som resulterte i innspill både til innhold og utforming av opplæringspakka.

Ei arbeidsgruppe i Bondelaget vil, sammen med SELL, i første omgang  bruke innspilla som kom fram for skaffe finansiering til å utvikle det konkrete materiellet. En ser for seg å bruke en god del av det som alt ligger fore av informasjons- og kunnskapsmateriell om IPT, men det er helt nødvendig å tilpasse det til målgruppa og få det digitalisert på måter som forenkler bruken av det i skolen, og ikke minst gjør det attraktivt å ta i bruk  blant elever og lærere.