Ingve Berntsen er Årets Unge Bonde

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

NBU-leder Tora Voll Dombu og Årets Ungde Bonde Ingve Berntsen

Den nyslåtte Årets unge bonde, Ingve Berntsen har et stort engasjement. – Endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

I helga kåret Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s Norge Årets Unge Bonde for sjuende gang. Vi gratulerer jærbuen Ingve Berntsen, som er tydelig på hva han vil fylle året med:

- Jeg vil stille opp i samfunnsdebatten, svarer Ingve kontant. - Det kommer mange viktige saker for jordbruket framover, og mange av forslagene kan gjøre det vanskeligere for unge bønder å komme inn i næringen. Det er det siste vi trenger.

Ingve nevner jordvern og foreslåtte endringer i konsesjonsloven som to saker som vekker særlig engasjement.

- Vi kan ikke tillate at man fjerner tilhørigheten mellom bonden og jorda han driver. Da mister vi respekten for jorda. Norsk jordbruk er unikt i det å ha selveiende bønder. De store endringene i konsesjonsloven kan endre dette totalt, og det er reinspikka galskap, sier Ingve, og slår fast at de foreslåtte endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Vil motivere andre til å komme inn i næringa.

Utnevnelsen Årets Unge Bonde er en del av prosjektet Grønn Utdanning som har mål om å øke søkertallene til landbruksutdanningene. Årets vinner driver storfekjøttproduksjon på Hå i Rogaland. Han har Vestlandsk Fjordfe og Hereford/Angus, og dyra hans spiser kun gras.

- Vi trenger gardsbruk i hele landet, uansett om de driver tradisjonelt eller nisjeproduksjon. Vi bønder har en frihet til å forme hverdagen som ingen andre har, sier Ingve.

Ingve ønsker å snakke opp norsk landbruk som helhet. Han er selv i oppstarten av en nisjeproduksjon med sine vestlandske fjordfe. – Jeg kunne ikke gjort det hvis ikke det hadde vært bygget opp et apparat med basis i det tradisjonelle landbruket som jeg kunne nytte meg av. Vi trenger ulike bønder, også for å vise mangfoldet, slår Ingve fast.

- Stor anerkjennelse

Ingve BerntsenDen første arbeidsdagen etter at han ble kåret til Årets Unge bonde har vært travel for Ingve Berntsen. Han har hatt besøk av både radio og TV på tunet, og er nå på vei til Felleskjøpet med høytrykksspyleren.

- Å vinne denne prisen er en anerkjennelse jeg aldri kunne forestille meg. Helt siden jeg begynte å drive gård har jeg sett opp til de andre bøndene, og prøvd å bli like god som de andre. Å gå i fra den innstillingen til å vinne denne anerkjennelsen er stort.

- At vi bønder har bondelaget er viktig, vi trenger å stå samlet. Norsk jordbruk har nok utfordringer som det er, da er det viktig å ha en sterk organisasjon, og et fellesskap. 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere