Ingve Berntsen er Årets Unge Bonde

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

NBU-leder Tora Voll Dombu og Årets Ungde Bonde Ingve Berntsen

Den nyslåtte Årets unge bonde, Ingve Berntsen har et stort engasjement. – Endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

I helga kåret Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s Norge Årets Unge Bonde for sjuende gang. Vi gratulerer jærbuen Ingve Berntsen, som er tydelig på hva han vil fylle året med:

- Jeg vil stille opp i samfunnsdebatten, svarer Ingve kontant. - Det kommer mange viktige saker for jordbruket framover, og mange av forslagene kan gjøre det vanskeligere for unge bønder å komme inn i næringen. Det er det siste vi trenger.

Ingve nevner jordvern og foreslåtte endringer i konsesjonsloven som to saker som vekker særlig engasjement.

- Vi kan ikke tillate at man fjerner tilhørigheten mellom bonden og jorda han driver. Da mister vi respekten for jorda. Norsk jordbruk er unikt i det å ha selveiende bønder. De store endringene i konsesjonsloven kan endre dette totalt, og det er reinspikka galskap, sier Ingve, og slår fast at de foreslåtte endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Vil motivere andre til å komme inn i næringa.

Utnevnelsen Årets Unge Bonde er en del av prosjektet Grønn Utdanning som har mål om å øke søkertallene til landbruksutdanningene. Årets vinner driver storfekjøttproduksjon på Hå i Rogaland. Han har Vestlandsk Fjordfe og Hereford/Angus, og dyra hans spiser kun gras.

- Vi trenger gardsbruk i hele landet, uansett om de driver tradisjonelt eller nisjeproduksjon. Vi bønder har en frihet til å forme hverdagen som ingen andre har, sier Ingve.

Ingve ønsker å snakke opp norsk landbruk som helhet. Han er selv i oppstarten av en nisjeproduksjon med sine vestlandske fjordfe. – Jeg kunne ikke gjort det hvis ikke det hadde vært bygget opp et apparat med basis i det tradisjonelle landbruket som jeg kunne nytte meg av. Vi trenger ulike bønder, også for å vise mangfoldet, slår Ingve fast.

- Stor anerkjennelse

Ingve BerntsenDen første arbeidsdagen etter at han ble kåret til Årets Unge bonde har vært travel for Ingve Berntsen. Han har hatt besøk av både radio og TV på tunet, og er nå på vei til Felleskjøpet med høytrykksspyleren.

- Å vinne denne prisen er en anerkjennelse jeg aldri kunne forestille meg. Helt siden jeg begynte å drive gård har jeg sett opp til de andre bøndene, og prøvd å bli like god som de andre. Å gå i fra den innstillingen til å vinne denne anerkjennelsen er stort.

- At vi bønder har bondelaget er viktig, vi trenger å stå samlet. Norsk jordbruk har nok utfordringer som det er, da er det viktig å ha en sterk organisasjon, og et fellesskap. 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere