I helga kåret Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s Norge Årets Unge Bonde for sjuende gang. Vi gratulerer jærbuen Ingve Berntsen, som er tydelig på hva han vil fylle året med:

- Jeg vil stille opp i samfunnsdebatten, svarer Ingve kontant. - Det kommer mange viktige saker for jordbruket framover, og mange av forslagene kan gjøre det vanskeligere for unge bønder å komme inn i næringen. Det er det siste vi trenger.

Ingve nevner jordvern og foreslåtte endringer i konsesjonsloven som to saker som vekker særlig engasjement.

- Vi kan ikke tillate at man fjerner tilhørigheten mellom bonden og jorda han driver. Da mister vi respekten for jorda. Norsk jordbruk er unikt i det å ha selveiende bønder. De store endringene i konsesjonsloven kan endre dette totalt, og det er reinspikka galskap, sier Ingve, og slår fast at de foreslåtte endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Vil motivere andre til å komme inn i næringa.

Utnevnelsen Årets Unge Bonde er en del av prosjektet Grønn Utdanning som har mål om å øke søkertallene til landbruksutdanningene. Årets vinner driver storfekjøttproduksjon på Hå i Rogaland. Han har Vestlandsk Fjordfe og Hereford/Angus, og dyra hans spiser kun gras.

- Vi trenger gardsbruk i hele landet, uansett om de driver tradisjonelt eller nisjeproduksjon. Vi bønder har en frihet til å forme hverdagen som ingen andre har, sier Ingve.

Ingve ønsker å snakke opp norsk landbruk som helhet. Han er selv i oppstarten av en nisjeproduksjon med sine vestlandske fjordfe. – Jeg kunne ikke gjort det hvis ikke det hadde vært bygget opp et apparat med basis i det tradisjonelle landbruket som jeg kunne nytte meg av. Vi trenger ulike bønder, også for å vise mangfoldet, slår Ingve fast.

- Stor anerkjennelse

Ingve BerntsenDen første arbeidsdagen etter at han ble kåret til Årets Unge bonde har vært travel for Ingve Berntsen. Han har hatt besøk av både radio og TV på tunet, og er nå på vei til Felleskjøpet med høytrykksspyleren.

- Å vinne denne prisen er en anerkjennelse jeg aldri kunne forestille meg. Helt siden jeg begynte å drive gård har jeg sett opp til de andre bøndene, og prøvd å bli like god som de andre. Å gå i fra den innstillingen til å vinne denne anerkjennelsen er stort.

- At vi bønder har bondelaget er viktig, vi trenger å stå samlet. Norsk jordbruk har nok utfordringer som det er, da er det viktig å ha en sterk organisasjon, og et fellesskap.